Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka osnovnih sredstava (auta) Škoda Superb i Lada Niva

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 44, 10.06.2013

"HIDROELEKTRANA DABAR" D.O.O. TREBINJE
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 655-1-1-3-37/13
Broj obavještenja o nabavci: 655-1-1-1-33/13
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: "Hidroelektrana Dabar" D.o.o. Trebinje
Kontakt osoba: Gordana Popadić
Adresa: Obala Luke Vukalovića 2
Poštanski broj: 89101
Opština /Grad: Trebinje
IDB/JIB: 4403306660006
Telefon: 059261571
Faks: 059261019
Elektronska pošta(e mail):@
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo vlasti i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduzeće
I.2.b.Nivovlastikojempripadaugovorniorgan:Entitetskinivo
,Republika Srpska
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Električna energija
I.3. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Poništava se: Jedan lot
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 1
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka osnovnih sredstava (auta) Škoda Superb i Lada Niva
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
U okviru predmetne nabavke predviđa se isporuka dva
automobila od kojih je jedno putnički automobil marke Škoda, a
drugi je terenski automobil marke Lada, koji bi služili za
obavljanje svakodnevnih poslova.
OdjeljakIII: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
LOT 1: Nabavka automobila Škoda Superb
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
U okviru predmetnog Lota predviđena je nabavka putničkog
automobila marke Škoda Superb.
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1.Procijenjenaukupnavrijednostugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
50.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
60 (šezdeset) dana
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Trebinje
III. Podkriterijumi
1. Cijena ponude, učešće:80,00%
2. Rok isporuke, učešće:20,00%
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 5.6.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 0
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 0
V.4. Informacije o najnižoj /najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.aVrijednostnajnižeprihvatljiveponudebezPDV-a:0,00KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00
KM
(M1-C-8298-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: