Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka mliječnih proizvoda

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 44, 10.06.2013

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA CENTAR ZA
FIZIKALNU MEDICINU, REHABILITACIJU I
BANJSKO LIJEČENJE "ILIDŽA" GRADAČAC
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 912-7-1-4-32/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javna zdravstvena ustanova Centar za fizikalnu medicinu,
rehabilitaciju i banjsko liječenje "Ilidža" Gradačac
Kontakt osoba: Emina Novalić
Adresa: Hazna BB
Poštanski broj: 76250
Opština/Grad: Gradačac
IDB/JIB: 4209265200002
Telefon: 035852300
Faks: 035852300
Elektronska pošta(e-mail):banja.ilidza@bih.net.ba
Internet adresa(web):www.banjagradacac.com.ba
I.2. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.3.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Opštinski nivo (FBiH),
GRADAČAC
I.3.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Sukcesivna nabavka i isporuka mliječnih proizvoda
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Sukcesivna nabavka i isporuka mliječnih proizvoda
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 24.6.2013. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: Hazna bb Gradačac
(M1-D-8344-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: