Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka kancelarijskog materijala

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 44, 10.06.2013

PRAVOBRANILIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 1053-7-1-4-12/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: PRAVOBRANILIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
Kontakt osoba: KEMAL HADŽIABDIĆ
Adresa: DŽEMALA BIJEDIĆA 39
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Novi Grad
IDB/JIB: 4200824960007
Telefon: 033803001
Faks: 033803001
Elektronska pošta(e-mail):info@pbr.gov.ba
Internet adresa(web):www.pbr.gov.ba
I.2. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.3.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Državni nivo,
I.3.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Nabavka kancelarijskog materijala
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka kancelarijskog materijala
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 24.6.2013. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: Džemala Bijedića 39, 71000 Sarajevo
(M1-D-8115-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: