Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka kancelarijskog materijala

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 47, 17.06.2013

MINISTARSTVO SIGURNOSTI BOSNE I
HERCEGOVINE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 30-1-1-1-69/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Bojan Mališ
Adresa: Trg BiH 1
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200824880003
Telefon: 033492431
Faks: 033492796
Elektronska pošta(e-mail):bojan.malis@msb.gov.ba
Internet adresa(web):www.msb.gov.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Državni nivo,
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 2 godine
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma
(vrijednost bez PDV-a): 60.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka kancelarijskog materijala
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe ministarstva
sigurnosti BiH
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
više ugovora
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Sarajevo, sjedište Ugovornog organa
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 5.7.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 15.7.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 15.7.2013. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Trg BiH 1, Sarajevo, sprat 11, protokol ministarstva
sigurnosti BiH.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tendersku dokumentaciju možete preuzeti slanjem zahtjeva
mejlom na adresu: bojan.malisŽmsb.gov.ba
(M1-A-8918-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: