Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka veša, osobne intedantske opreme, sportske opreme i rekvizita, sanitetskih sredstava, birotehničkih i administrativnih sredstava

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 47, 17.06.2013

MINISTARSTVO ODBRANE BiH
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 237-1-1-1-234/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BiH
Kontakt osoba: gosp. Mario Andrić
Adresa: Hamdije Kreševljakovića 98
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Stari Grad
IDB/JIB: 4200745400004
Telefon: 033286574
Faks: 033286697
Elektronska pošta(e-mail):info@mod.gov.ba
Internet adresa(web):www.mod.gov.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Državni nivo,
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 5
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Više lotova
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka materijalno - tehničkih sredstava Klasa II, VI i VIII
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
LOT br. 1. VEŠ
LOT br. 2. OSOBNA INTEDANTSKA OPREMA
LOT br. 3. SPORTSKA OPREMA I REKVIZITI
LOT br. 4. SANITETSKA SREDSTVA
LOT br. 5. BIROTEHNIČKA I ADMINISTRATIVNA
SREDSTVA
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Budžet institucija BiH
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
(čl.24 ZJN) - Dokumenti o registraciji ponuđača za obavljanje
djelatnosti kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
(čl.25 ZJN) - Uvjeti i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje
uvjeta kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
(čl.26 ZJN) - Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta
kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 8.7.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 15.7.2013. Vrijeme: 10:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 15.7.2013. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Hamdije Kreševljakovića 98, 71 000 Sarajevo
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
LOT br. 1. VEŠ
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
LOT br. 1. VEŠ
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
471
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
9.261,54 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
3 godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Glavna logistička baza- Butile
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
LOT br. 2. OSOBNA INTEDANTSKA OPREMA
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
LOT br. 2. OSOBNA INTEDANTSKA OPREMA
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
720 kom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
91.846,15 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
3 godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Glavna logistička baza- Butile
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
LOT br. 3. SPORTSKA OPREMA I REKVIZITI
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
LOT br. 3. SPORTSKA OPREMA I REKVIZITI
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
192
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
9.680,77 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
3 godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Glavna logistička baza - Butile
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
LOT br. 4. SANITETSKA SREDSTVA
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
LOT br. 4. SANITETSKA SREDSTVA
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
200 kom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
14.871,79 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
3 godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Glavna logistička baza - Butile
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
LOT br. 5. BIROTEHNIČKA I ADMINISTRATIVNA
SREDSTVA
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
LOT br. 5. BIROTEHNIČKA I ADMINISTRATIVNA
SREDSTVA
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
1593 kom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
33.153,85 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
3 godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Glavna logistička baza- Butile
(M1-A-8821-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: