Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka šumskih čekića

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 47, 17.06.2013

JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" A.D.
SOKOLAC
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 370-7-1-4-779/13
OdjeljakI.1: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JPŠ "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac
Kontakt osoba: Tomislav Jovanović
Adresa: Romanijska 1
Poštanski broj: 71350
Opština /Grad: Sokolac
IDB/JIB: 4400632340004
Telefon: 057405300
Faks: 057405341
Elektronska pošta(e mail):uprava@sumers.org
Internet adresa(web):www.sumers.org
I.2. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao podI.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.3.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Republika Srpska
I.3.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo
I.4. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka šumskih čekića
II.2.b. Kratak opis predmeta ugovora
Lot1.Šumski čekići za žigosanje šumskih drvnih sortimenata
Lot 2. Šumski čekići za ukucavanje pločica za obilježavanje
šumskih drvnih sortimenata
OdjeljakIII: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 24.6.2013. Vrijeme: 10:00
Adresa i mjesto: Direkcija JPŠ "Šume Republike Srpske" a.d.
Sokolac,
Romanijska 1.
71 350 Sokolac
(M1-D-8820-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: