Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja linije sa automatskim pravljenjem peleta i stroja za pakovanje vreća

Izvor: Novo vrijeme, 21.06.2013.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA NOVI GRAD

NAČELNIK OPŠTINE

 

Broj: 01-052-223/13

Datum: 17.06.2013. godine

 

Na osnovu člana 22. Zakona o stvarnim pravima (¨Službeni glasnik Republike Srpske¨broj 124/08, 3/09, 58/09 i 95/11) i Odluke o prihvatanju stvari dobivenih od Vlade Republike Srpske (¨Službeni glasnik opštine Novi Grad broj 5/13) opština Novi Grad objavljuje:

 

OGLAS

javnoj prodaji stvari

 

1) Opština Novi Grad prodaje stvari – liniju sa automatskim pravljenjem peleta i stroj za pakovanje vreća.

2) Prodaja stvari izvršiće se putem licitacije koja će se održati dana 28.06.2013. godine, u zgradi opštine Novi Grad, kancelarija br. 5 (velika sala), sa početkom u 11,00 časova.

3) Početna prodajna cijena stvari iznosi 97 000,00 KM, a kaucija za učešće u postupku licitacije iznosi 10% od navedenog iznosa i istu je učesnik dužan uplatiti na žiro račun broj: 5550070122525225 (sa naznakom: Javni prihod budžeta opštine Novi Grad, vrsta prihoda 722521, budžetska organizacija 001 i 160), prije otvaranja postupka licitacije, o čemu će podnijeti komisiji dokaz o izvršenoj uplati.

4) Prodajnu cijenu najpovoljniji ponuđač može da plati u više mjesečnih rata, a što će biti definisano kupoprodajnim ugovorom.

5) Zainteresovana lica sve informacije o navedenoj prodaji mogu da dobiju u zgradi opštine Novi Grad, kancelarija broj 42, svaki radni dan, u toku radnog vremena

6) Javna prodaja može se održati samo ako na njoj učestvuju najmanje tri učesnika-ponuđača

7) Ovaj oglas će biti objavljen putem sredstava informisanja te istaknut na oglasnoj tabli Opštine.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Mr Rajilić Snježana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: