Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka rezervnih dijelova za teretna motorna vozila (FAP, MAN, TAMIĆ)

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 49, 24.06.2013

JAVNO PREDUZEĆE "ŠUME TUZLANSKOG
KANTONA" DIONIČKO DRUŠTVO KLADANJ
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 125-1-1-1-247/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZEĆE "ŠUME TUZLANSKOG
KANTONA" DIONIČKO DRUŠTVO KLADANJ
Kontakt osoba: Adnana Hasanović
Adresa: FADILA KURTAGIĆA BROJ 1.
Poštanski broj: 75280
Opština/Grad: Kladanj
IDB/JIB: 4209129520001
Telefon: 035621212
Faks: 035621075
Elektronska pošta(e-mail):jpsumetk@bih.net.ba
Internet adresa(web):www.jpsumetk.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Tuzlanski kanton
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseci od datuma
zaključenja Okvirnog sporazuma
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka rezervnih dijelova za teretna motorna vozila (FAP; MAN,
TAMIĆ)
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Po tenderskoj dokumentaciji
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Odredište ugovornog organa
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Po tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Po tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Po tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Po tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 19.7.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 22.7.2013. Vrijeme: 10:45
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 22.7.2013. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Ul. Fadila Kurtagića br. 1, Kladanj
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija može se preuzeti svaki radni dan od 7.00
do 15.00 h, uz predhodnu uplatu i dostavu zahtjeva za izuzimanje
iste.
Uplatu izvršiti na račun broj 1321600311487057 kod NLB banke
(M1-A-8993-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: