Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka materijala za unutrašnje održavanje zgrade općine i za adaptaciju arhivskih i geodetskih prostorija organa uprave kao i materijala za potrebe čitaonice u Goletićima - MZ Tuholj

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 49, 24.06.2013

OPĆINA KLADANJ
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 99-7-1-4-15/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Općina Kladanj
Kontakt osoba: Senahid Šarić
Adresa: Kladanjske brigade br.2
Poštanski broj: 75280
Opština/Grad: Kladanj
IDB/JIB: 4209176440008
Telefon: 035621150
Faks: 035621150
Elektronska pošta(e-mail):opcinakl@kladanj.ba
Internet adresa(web):www.kladanj.ba
I.2. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.3.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Opštinski nivo (FBiH),
KLADANJ
I.3.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Lot 1 -Nabavka materijala za unutrašnje održavanje zgrade općine i
za adaptaciju arhivskih i geodetskih prostorija organa uprave
Općine Kladanj; Lot 2 - Nabavka materijala za potrebe čitaonice u
Goletićima - MZ Tuholj;
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Ugovor obuhvata nabavku materijala za unutrašnje održavanje
zgrade općine i za adaptaciju arhivskih i geodetskih prostorija
organa uprave Općine Kladanj i materijala za pottrebe čitaonice u
Goletićima - MZ Tuholj
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 2.7.2013. Vrijeme: 14:00
Adresa i mjesto: Općina Kladanj, Ul. Kladanjske brigade br.2,
75280 Kladanj
(M1-D-9088-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: