Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka gaziranih sokova

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 49, 24.06.2013

JP MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO
D.O.O. SARAJEVO
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 196-7-1-4-191/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Međunarodni aerodromSarajevo d.o.o. Sarajevo
Kontakt osoba: Dejan Kadrić
Adresa: Kurta Schorka 36
Poštanski broj: 71210
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200068970001
Telefon: 033289159
Faks: 033289141
Elektronska pošta(e-mail):ncipovic@sarajevo-airport.ba
Internet adresa(web):www.sarajevo-airport.ba
I.2. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost ugovornog organa: Djelatnosti zračne luke
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Gazirani sokovi (sukcesivna isporuka)
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 1.7.2013. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: J.P. MEĐUNARODNI AERODROM
"SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo, Kurta Schorka 36., protokol.
(M1-D-9105-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: