Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka računarske opreme: pet desktop računara, dva monitora, jedan lap- top i dva tablet računara

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 49, 24.06.2013

CENTAR ZA JEDNAKOST I RAVNOPRAVNOST
POLOVA REPUBLIKE SRPSKE-GENDER CENTAR
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 213-7-1-4-7/13
OdjeljakI.1: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Centar za jednakost i ravnopravnost polova Republike
Srpske-Gender centar
Kontakt osoba: Nebojša Jović
Adresa: Vuka Karaxića 4., Banja Luka
Poštanski broj: 78000
Opština /Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4401612100003
Telefon: 051247427
Faks: 051247590
Elektronska pošta(e mail):protokol@gc.vladars.net
Internet adresa(web):www.vladars.net
I.2. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao podI.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.3.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Republika Srpska
I.3.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.4. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka računarske opreme
II.2.b. Kratak opis predmeta ugovora
Predmet nabavke je pet desktop računara, dva monitora, jedan lap-
top i dva tablet računara sa tehničkim karakteristikama
određenim u Konkurentskom zhtjevu.
OdjeljakIII: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 9.7.2013. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: Kao u koraku 1.
(M1-D-9039-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: