Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka materijala za opravku i održavanje zgrada (elektro, vodo, bravarski i materijal za krečenje)

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 49, 24.06.2013

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 291-7-1-4-102/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog
kantona
Kontakt osoba: Kalčo Nafisa, tel./fax broj 032/406-218.
Adresa: Trg BiH broj 6
Poštanski broj: 72000
Opština/Grad: Zenica
IDB/JIB: 4218294630007
Telefon: 032406218
Faks: 032406218
Elektronska pošta(e-mail):mupzdk@mupzdk.gov.ba
Internet adresa(web):www.mupzdk.gov.ba
I.2. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.3.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Zeničko dobojski kanton
I.3.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Sukcesivna nabavka materijala za opravku i održavanje zgrada
(elektro, vodo, bravarski i materijal za krečenje).
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Sukcesivna nabavka materijala za opravku i održavanje zgrada
(elektro, vodo, bravarski i materijal za krečenje).
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 12.7.2013. Vrijeme: 11:00
Adresa i mjesto: Pisarnica-IV sprat MUP-a u sjedištu, ul. Trg BiH
broj 6, Zenica.
(M1-D-9071-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: