Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka akumulatora, guma i rezervnih dijelova za pružna i drumska vozila

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 49, 24.06.2013

ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 313-7-1-4-299/13
OdjeljakI.1: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
Kontakt osoba: TATJANA NIKOLIĆ
Adresa: SVETOG SAVE 71
Poštanski broj: 74000
Opština /Grad: Doboj
IDB/JIB: 4400025960001
Telefon: 053242082
Faks: 053227704
Elektronska pošta(e mail):nabavka@zrs-rs.com
Internet adresa(web):www.zrs-rs.com
I.2. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao podI.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Republika Srpska
I.3.c. Djelatnost ugovornog organa: Željezničke usluge
I.4. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o kupoprodaji: Lot 1: akumulatora i guma i Lot 2:
rezervnih dijelova za pružna i drumska vozila.
II.2.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka: Lot 1: akumulatora i guma i Lot 2: rezervnih dijelova za
pružna i drumska vozila, prema specifikaciji u tender
dokumentaciji.
OdjeljakIII: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 11.7.2013. Vrijeme: 8:00
Adresa i mjesto: "Željeznice Republike Srpske" A.D.Doboj,
ulica Svetog Save broj 71, 74 000 Doboj
(M1-D-9033-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: