Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja motornih vozila Iveco i Ford u Tuzli

Izvor: eKapija.ba, 28.06.2013.
Bosna i Hercegovina
Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje
Regionalni centar Tuzla
ul. Mitra Trifunovića 161,
tel: 035/300-650, fax: 035/398-081
 
Na osnovu člana 16. stav (1) Zakona o postupku prinudne naplate indirektnih poreza ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05 i 62/11), člana 79. i 83. Pravilnika o provođenju Zakona o postupku prinudne naplate indirektnih poreza ("Službeni glasnik BiH", broj 27/12), radi namirenja duga prodajom zaplijenjene imovine, Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Odsjek za pružanje usluga, Grupa za prinudnu naplatu najavljuje
 
JAVNU AUKCIJU
 
koja će se održati dana 22.07.2013. godine u prostorijama Grupe za prinudnu naplatu u Regionalnom centru Tuzla, na adresi Mitra Trifunovića Uče 161 u Tuzli, sa početkom u 12:00 sati.
 
Predmet prodaje:
 

R.br.

Predmet prodaje

Početna

prodajna

vrijednost

u KM

Lokacija gdje se

predmet prodaj može pogledati

1.

Putničko motorno vozilo FORD TRANSIT, reg. oznaka E08-O-724, dizel, godina proizvodnje 1990, snaga motora 50 KW, radna zapremina motora 2468 ccm.

2.929,47

AMBALAŽA PLAST d.o.o.,

Osječani Gornji bb, Doboj

2.

Teretno motorno vozilo IVECO DAILY, reg. oznaka A82-K-787, dizel, godina proizvodnje 1998, snaga motora 76 KW, radna zapremina motora 2800 ccm

5.507,92

AMBALAŽA PLAST d.o.o.,

Osječani Gornji bb, Doboj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Početna prodajna cijena utvrđena je komisijskom procjenom stručnjaka Uprave za indirektno oporezivanje. Nominalna vrijednost svake ponude (povećanje prodajne cijene) na aukciji ne može biti manja od 100,00 KM u odnosu na prethodnu ponudu.

Kupac plaća PDV za teretno motorno vozilo, koji će se obračunati na postignutu cijenu.
 
Uslovi učešća i prodaje:
Pravo učešća na aukciji imaju sva pravna i fizička lica, koja prije početka aukcije, na blagajni Regionalnog centra Tuzla ili Odboru za prodaju polože depozit u iznosu od 10% od početne
vrijednosti imovine za koju su zainteresovani. Aukcija se poništava ako dug, naknadni teret prinude,troškovi pljenidbe i zatezne kamate budu plaćeni prije otvaranja aukcije.
Lica zaposlena u bilo kojoj organizacionoj jedinici Uprave za indirektno oporezivanje kao i njihovi srodnici do trećeg stepena krvnog srodstva ne mogu biti učesnici aukcije.
Prodaja se vrši po principu viđeno-kupljeno, naknadne reklamacije se neće uvažiti.
 
Ponuđači su dužni prije početka aukcije dokazati svoj identitet ličnom kartom, putnom ispravom i ispravom o zastupanju.
Kupac na aukciji dužan je izvršiti uplatu razlike između položenog depozita i prodajne cijene u roku od 5 dana od dana održavanja aukcije. U suprotnom, depozit će biti zadržan bez prava na povrat, kao naknada za štetu prozrokovanu Upravi za indirektno oporezivanje.
 
Ukoliko rezultati prve aukcije ne budu zadovoljavajući, Odbor za prodaju donosi odluku o održavanju II aukcije ili direktne prodaje.
Ponuđačima na aukciji koji ne ostvare kupovinu, depozit će biti vraćen u gotovini odmah nakon aukcije.
 
Kupac preuzima sve obaveze koje nastanu kao posljedica kupoprodaje (troškovi transporta, PDV i sl.), a predaja predmeta prodaje kupcu vrši se nakon što isti preda dokaze o plaćanju svih obaveza proisteklih iz kupovine.
 
Predmeti prodaje smješteni su na adresi AMBALAŽA PLAST d.o.o., Osječani Gornji bb, Doboj, a pregled predmeta prodaje se može dogovoriti pozivom na broj telefona 035 368 012.
 
Sve ostale informacije mogu se dobiti u Grupi za prinudnu naplatu pri Regionalnom centru Tuzla, kao i na web stranici www.uino.gov.ba.
 
Broj: 02/6-1/II-16-16-113-10680-21/12

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: