Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka plitkih ljetnih cipela

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 51, 01.07.2013

SUDSKA POLICIJA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 198-1-1-1-65/13
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: Sudska policija Federacije Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Marijan Biletić
Adresa: Valtera Perića broj 15
Poštanski broj: 71000
Općina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200545900029
Telefon: 033666239
Faks: 033213586
Elektronska pošta: osp.fbihŽpravosudje.ba
Internet adresa:www.vsfbih.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Tijelo uprave
I.5.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava cipela
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Plitka ljetna cipela.
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
435
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
17.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Sarajevo
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do isporuke ili najduže do 31.12.2013. godine
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.4. Ograničenja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji:
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:80,00 %
2. Rok isporuke, učešće:10,00 %
3. Način i uvjeti plaćanja, učešće:10,00 %
IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se osigurati/dostaviti zahtjev do 26.7.2013.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:1.8.2013 Vrijeme:9:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 1.8.2013. Vrijeme: 10:00
Mjesto: Valtera Perića 15, 71000 Sarajevo
(M1-A-9559-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: