Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka hirurških konaca

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 51, 01.07.2013

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 64-1-1-3-152/13
Broj obavještenja o nabavci: 64-1-1-1-98/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
Kontakt osoba: Boris Slatinšek
Telefon: 032405133
Elektronska pošta: kbzenicaŽkbze.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javni subjekt
I.2.b. Nivo: Zeničko dobojski kanton
I.2.c. Djelatnost: Zdravstvo
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 7
II.2.b. Poništava se: Više lotova
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 1, 2, 3, 4
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka hirurških konaca.
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Otvoreni postupak za nabavku hirurških konaca za potrebe Službe
za hirurške bolesti, Službe za ORL i MH, Službe za plastičnu i
rekonstruktivnu hirurgiju, Službe za očne bolesti za godinu dana, na
osnovu odluke Upravnog odbora JU KBZ broj 20/1-1-6694 od
02.11.2012. godine.
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.5. Dodatne informacije
Otvoreni postupak nabavke hirurških konaca za LOT-ove 1,2,3,4
poništava se na osnovu Rješenja ureda za razmatranje žalbi BiH
broj UP2-01-07.1-674-9/13 od 22.05.2013. godine zaprimljenog
kod ugovornog organa dana 25.06.2013.godine.
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Konac polyamid
II. Ukupna količina ili obim ugovora
DatouT.D.
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
32.810,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 godina.
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
JU Kantonalna bolnica Zenica.
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:90,00%
2. Uslovi plaćanja, učešće:10,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Drugi dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i
koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka
dodjele ugovora
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:22.5.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 5
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 4
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM:25.470,60
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
30.294,00
V.5. Dodatne informacije
Otvoreni postupak nabavke hirurških konaca LOT 1 poništava se na
osnovu Rješenja ureda za razmatranje žalbi BiH broj
UP2-01-07.1-674-9/13 od 22.05.2013. godine zaprimljenog kod
ugovornog organa dana 25.06.2013.godine.
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Konac polyglactin.
II. Ukupna količina ili obim ugovora
DatouT.D.
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
19.020,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 godina.
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
JU Kantonalna bolnica Zenica.
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:90,00%
2. Uslovi plaćanja, učešće:10,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Drugi dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i
koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka
dodjele ugovora
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:22.5.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 6
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 4
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM:18.161,20
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
43.709,86
V.5. Dodatne informacije
Otvoreni postupak nabavke hirurških konaca LOT 2 poništava se na
osnovu Rješenja ureda za razmatranje žalbi BiH broj
UP2-01-07.1-674-9/13 od 22.05.2013. godine zaprimljenog kod
ugovornog organa dana 25.06.2013.godine.
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Konac polyglicolic acid.
II. Ukupna količina ili obim ugovora
DatouT.D.
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
19.400,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 godina.
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
JU Kantonalna bolnica Zenica.
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:90,00%
2. Uslovi plaćanja, učešće:10,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Drugi dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i
koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka
dodjele ugovora
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:22.5.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 5
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 4
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM:18.921,20
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
48.397,92
V.5. Dodatne informacije
Otvoreni postupak nabavke hirurških konaca LOT 3 poništava se na
osnovu Rješenja ureda za razmatranje žalbi BiH broj
UP2-01-07.1-674-9/13 od 22.05.2013. godine zaprimljenog kod
ugovornog organa dana 25.06.2013.godine.
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 4
I. OpisI.1. Naziv predmeta ugovora
Konac polypropilen blue.
II. Ukupna količina ili obim ugovoraDatouT.D.
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
6.730,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 godina.
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
JU Kantonalna bolnica Zenica.
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:90,00%
2. Uslovi plaćanja, učešće:10,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Drugi dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i
koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka
dodjele ugovora
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:22.5.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 5
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 4
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM:7.282,80
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
21.157,92
V.5. Dodatne informacije
Otvoreni postupak nabavke hirurških konaca LOT 4 poništava se na
osnovu Rješenja ureda za razmatranje žalbi BiH broj
UP2-01-07.1-674-9/13 od 22.05.2013. godine zaprimljenog kod
ugovornog organa dana 25.06.2013.godine.
(M1-C-9444-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: