Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za hematološki brojač Sysmex KX21 N i hemikalija, biocida i drugih preparata

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 51, 01.07.2013

JZU "DOM ZDRAVLJA U BANJOJ LUCI"
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 100-1-1-3-44/13
Broj obavještenja o nabavci: 100-1-1-1-37/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU "DOM ZDRAVLJA U BANJOJ LUCI"
Kontakt osoba: mira. Marjanović
Telefon: 051216515
Elektronska pošta: domzdravlja-blŽteol.net
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javni subjekt
I.2.b. Nivo: Republika Srpska
I.2.c. Djelatnost: Zdravstvo
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 15
II.2.b. Poništava se: Više lotova
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 5, 12
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za hematološki brojač
"Sysmex KX21 N" i hemikalija,biocida i drugih preparata
podjeljeno u 15 lotova
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za hematološki brojač
"Sysmex KDŽ21 N" i hemikalija,biocida i drugih preparata
podjeljeno u 15 lotova
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 5
I. OpisI.1. Naziv predmeta ugovora
Sredstva za dezinfekciju hirurških i drugih medicinskih
instrumenata
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Sredstva za dezinfekciju hirurških i drugih medicinskih
instrumenata
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
13.500,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Jedna godina od zaključenja ugovora
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
JZU"Dom zdravlja u Banjoj Luci ul.Sime Matavulja bb
III. Podkriteriji
1. Ponuđena cijena, učešće:80,00%
2. Uslovi i način plaćanja (odgođeno plaćanje,maksimalno do 120
dana), učešće:10,00%
3. Rok isporuke, učešće:10,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:19.6.2013.
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Glukoza,parafin,parafinsko ulje,kedrovo ulje i natrijumhipohlorit
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Glukoza,parafin,parafinsko ulje,kedrovo ulje inatrijumhipohlorit
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
8.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Jedna godina od zaključenja ugovora
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
JZU"Dom zdravlja" u Banjoj Luci ul.Sime Matavulja bb
III. Podkriteriji
1. Ponuđena cijena, učešće:80,00%
2. Uslovi i način plaćanja (odgođeno plaćanje,maksimalno do 120
dana), učešće:10,00%
3. Rok isporuke, učešće:10,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:19.6.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 2
(M1-C-9336-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: