Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka ležajeva i semeringa

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 51, 01.07.2013

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 126-1-1-3-362/13
Broj obavještenja o nabavci: 126-1-1-1-274/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
Kontakt osoba: Višnja Softić, dipl.ecc.
Telefon: 033237655
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.2.b. Nivo: Kanton Sarajevo
I.2.c. Djelatnost: Vodosnabdjevanje
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseci
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 40.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
12/13 - Ležajevi i semerinzi
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.5. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
FCO skladište Ugovornog organa u Sarajevu
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 20.6.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 2
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 2
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
14.875,00 KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
37.767,20 KM
(M1-C-9434-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: