Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka storage sistema za potrebe Backup rješenja za baze podataka na Oracle EXADATA

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 51, 01.07.2013

DIONIČARSKO DRUŠTVO BH TELECOM
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 243-1-1-3-630/13
Broj obavještenja o nabavci: 243-1-1-1-556/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DIONIČARSKO DRUŠTVO BH TELECOM
SARAJEVO
Kontakt osoba: Azra Softić
Telefon: 033446774
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost: Telekomunikacije
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Storage sistema za potrebe Backup rješenja za baze podataka na Or-
acle EXADATA
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Storage sistema za potrebe Backup rješenja za baze podataka na Or-
acle EXADATA
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
185.000,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
U skladu sa tenderskom dokumntacijom
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
120 dana
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 20.6.2013.
(M1-C-9550-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: