Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja polovnih-korištenih autoguma

Izvor: Glas Srpske, 02.07.2013.

Javno preduzeće "Robne rezerve RS" a.d.

Nikole Pašića 46

Banja Luka

 

OGLAŠAVA

PRODAJU POLOVNIH-KORIŠTENIH AUTOGUMA

PUTEM JAVNOG OGLAŠAVANJA - druga licitacija

 

Predmet prodaje su polovne autogume oduzete u postupku inspekcijskog nadzora sa početnom vrijednošću 5.405,03 KM.

 

Otvaranje ponuda će se izvršiti 10.7.2013. godine u 12 časova u JP: "Robne rezerve Republike Srpske", ulica Nikole Pašića broj 46, Banja Luka, a istoj mogu prisustvovati svi učesnici na licitaciji.

 

Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u stanje autoguma u skladištu "Delić" Jadran-Ćile bb, Karakaj-Zvornik, kontakt osoba Delić Pero, telefon broj 066/141-516.

 

Za učešće u kupovini mogu se javiti sva zainteresovana pravna lica, registrovana za obavljanje trgovinske djelatnosti uz dostavljanje ovjerene fotokopije (ne starije od šest mjeseci) Rješenja o upisu u sudski registar i JIB.

 

Zainteresovana lica ponudu treba da dostave u zatvorenoj koverti sa naznakom "PONUDA-LICITACIJA", NE OTVARATI" na adresu javnog preduzeća, najkasnije do 9.7.2013. godine do 15.30 časova.

 

Prije početka otvaranja ponuda, ponućači su dužni položiti depozit u iznosu od 10% od početne vrijednosti robe koja se prodaje. Depozit se uplaćuje bezgotovinski na račun javnog preduzeća 562-099-81041388-40 kod MV Razvojne banke ili gotovinom na blagajni javnog preduzeća najkasnije do utorka 9.7.2013. godine do 15.30 časova.

 

Za sve evenpualne dodatne informacije, zainteresovana lica se mogu obratiti na broj telefona javnog preduzeća broj 051/326-330.

 

Broj: 14/2-4327/13

Datum: 1.7.2013. godine

 

Komisija za licitaciju

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: