Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka kancelarijskog materijala, sitnog inventara i kancelarijske opreme: papiri, riboni, toneri, ketridži, blokovi, bušilica za papir, baterije, CD-R, DVD-R, telefoni, tečnost za čišćenje plastike...

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 53, 08.07.2013

OPĆINA ZENICA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 46-1-1-1-129/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OPĆINA ZENICA
Kontakt osoba: Emira Dajić
Adresa: TRG BH BROJ 6
Poštanski broj: 72000
Opština/Grad: Zenica
IDB/JIB: 4218237080009
Telefon: 032208014
Faks: 032208017
Elektronska pošta: nadira.colakovic@zenica.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: ZENICA
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseci
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka i sukcesivna isporuka kancelarijskog materijala, sitnog
inventara i kancelarijske opreme
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.5. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Općina Zenica
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dokazi detaljno definisani u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Dokazi detaljno definisani u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Dokazi detaljno definisani u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraEkonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:90,00 %
2. Rok plaćanja, učešće:5,00 %
3. Rok isporuke, učešće:5,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 29.7.2013.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 10 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 5.8.2013. Vrijeme: 10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 5.8.2013. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Općina Zenica, Služba za zajedničke poslove, Trg BiH 6,
III sprat, kancelarija 317
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Uplata naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od 10,00 KM
vrši se na žiro račun broj:134-010-0000042994 IK Banka Zenica,
vrsta prihoda 722631, općina 103.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Dajić Emira
Adresa: TRG BH BROJ 6
Poštanski broj: 72000
Opština/Grad: Zenica
Telefon: 032208013
Faks: 032208017
Elektronska pošta: emira.dajic@zenica.ba
(M1-A-9893-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: