Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka goriva, maziva, naftnih derivata i pratećih roba na benzinskim stanicama

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 53, 08.07.2013

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 402-1-1-1-31/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Adisa Rustempašić
Adresa: Maršala Tita 16
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200770770002
Telefon: 033567587
Faks: 033567587
Elektronska pošta: adisa.rustempasic@predsjednistvobih.ba
Internet adresa:www.predsjednistvobih.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Državni nivo
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 3
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Više lotova
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Odluka o pokretanju postupka izbora najpovoljnijeg dobavljača za
kupovinu goriva, maziva, naftnih derivata i pratećih roba na
benzinskim stanicama broj 05-16-2202/13
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Odluka o pokretanju postupka izbora najpovoljnijeg dobavljača za
kupovinu goriva, maziva, naftnih derivata i pratećih roba na
benzinskim stanicama
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 2.8.2013.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 8.8.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 8.8.2013. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Predsjedništvo BiH, m.Tita 16, 71000 Sarajevo
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Isporuka goriva, maziva, naftnih derivata i pratećih roba za potrebe
Ureda člana Predsjedništva BiH u Sarajevu izuzev Ureda člana
PBiH iz RS
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
102.564,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji
III. Podkriteriji
1. Ponuđena cijena naftnih derivata, učešće: 70,00 %
2. Operativni trošak, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Kako je dato u tenderskoj dokumnetaciji
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Isporuka goriva, maziva, naftnih derivata i pratećih roba za potrebe
Ureda člana Predsjedništva PBiH iz RS u Banjoj Luci
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
34.188,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Kako je dato u trenderskoj dokumentaciji
III. Podkriteriji
1. Ponuđena cijena naftnih derivata, učešće: 70,00 %
2. Operativni trošak, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Isporuka goriva, maziva, naftnih derivata i pratećih roba za potrebe
Ureda člana PBiH iz RS u Istočnom Novom Sarajevu
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
34.188,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji
III. Podkriteriji
1. Ponuđena cijena naftnih derivata, učešće: 70,00 %
2. Operativni trošak, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji
(M1-A-9897-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: