Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka multidimenzionalnog gasno-hromatografskog sistema za hemijsku laboratoriju Instituta

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 53, 08.07.2013

INSTITUT ZA MJERITELJSTVO
BOSNE I HERCEGOVINE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 454-1-1-1-24/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Katarina Hafner
Adresa: Dolina 6
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4201178930001
Telefon: 033568901
Faks: 033568909
Elektronska pošta: info@met.gov.ba
Internet adresa:www.met.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Državni nivo
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka multidimenzionalnog gasno-hromatografskog sistema za
hemijsku laboratoriju Instituta
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka multidimenzionalnog gasno-hromatografskog sistema za
hemijsku laboratoriju Instituta
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
DatuuTD
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
340.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Institut za mjeriteljstvo BiH, Dolina broj 6, Sarajevo
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Robe treba dostaviti do 60 dana od dana potpisivanja ugovora.
Ponuđač mora garantovati isporuku i instalaciju u maksimalnom
roku od 60 dana od potpisivanja Ugovora.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
DatouTD
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
DatouTd
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
DatouTD
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:60,00 %
2. Kvalitet, učešće:25,00 %
3. Posebne pogodnosti, učešće:15,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 2.8.2013.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 50,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 5.8.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 5.8.2013. Vrijeme: 12:15
Mjesto: Augusta Brauna br.2, Sarajevo
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Katarina Hafner
Adresa: Augusta Brauna br.2
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
Telefon: 033568925
Faks: 033568909
Elektronska pošta: katarina.hafner@met.gov.ba
Internet adresa:www.met.gov.ba
(M1-A-9920-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: