Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka opreme za monitoring vazduha i osnovnih parametara sa pratećom opremom

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 53, 08.07.2013

NU "INSTITUT ZAŠTITE, EKOLOGIJE I
INFORMATIKE, NAUČNOISTRAŽIVAČKI
INSTITUT" BANJA LUKA"
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 1086-1-1-1-2/13
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: NU "Institut zaštite, ekologije i informatike,
naučnoistraživački institut" Banja Luka"
Kontakt osoba: Mira Škeljić, dipl. pravnik i Vesna Mitrić,
dipl. inž. tehnol.
Adresa: Vidovdanska 43
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4401020860005
Telefon: 051218318
Faks: 051218322
Elektronska pošta: ekoinstitut@inecco.net
Internet adresa:www.institutzei.net
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka opreme za monitoring vazduha
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka opreme za monitoring vazduha, osnovnih parametara sa
pratećom opremom
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
1
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
130.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Banja Luka
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
60 dana od potpisivanja ugovora
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Plaćanje putem neke od komercijalnih banaka ili lizing kuće,
putem kredita ili lizinga, 30 dana po isporuci opreme.
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
Član 24. Zakona o javnim nabavkama
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Bilans stanja i uspjeha za prethodnu godinu i potvrda banke da
račun nije blokiran.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Referenc lista za posljednje tri godine za isporuke iste ili
slične opreme.
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
29.7.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 5.8.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 5.8.2013. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Vidovdanska 43, Banja Luka
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji.
(M1-A-9716-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: