Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka opreme za mjeriteljski laboratorij za masu

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 55, 15.07.2013

FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE,
RUDARSTVA I INDUSTRIJE
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 565-7-1-4-19/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije
Kontakt osoba: Jasmina Suhonjić
Adresa: Alekse Šantića bb
Poštanski broj: 88000
Opština/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227314160001
Telefon: 036513802
Faks: 036580015
Elektronska pošta: jasmina.suhonjic@fmeri.gov.ba
Internet adresa:www.fmeri.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Organ uprave
I.3.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost: Javna uprava
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Nabavka opreme za mjeriteljski laboratorij za masu.
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka opreme za mjeriteljski laboratorij za masu za potrebe
Zavoda za mjeriteljstvo.
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 23.7.2013. Vrijeme: 10:00
Adresa i mjesto: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i
industrije
Alekse Šantića bb
88 000 Mostar
(M1-D-10277-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: