Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka građevinskog materijala - betona

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 18, 10.03.2014

BH TELECOM D.D. SARAJEVO
TELECOM INŽENJERING SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 401-1-1-1-508/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo
Kontakt osoba: Midhat Durmo 033/460-540.
Adresa: Bulevar Meše Selimovića br. 18
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Novi Grad
IDB/JIB: 4200211100102
Telefon: 033464733
Faks: 033460974
Elektronska po{ta: kemal.kadic@bhtelecom.ba
Internet adresa:www.bhtelecom.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Telekomunikacije
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 5
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka građevinskog materijala
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka građevinskog materijala-Beton
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Prema tenderskoj dokumentaciji.
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Prema tenderskoj dokumentaciji.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 31.3.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 10,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 7.4.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 7.4.2014. Vrijeme: 12:15
Mjesto: Zgrada Telecom Inženjeringa, Ul. Bulevar Meše
Selimovića br.18- 71000 Sarajevo, I sprata -banket sala.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
U modelu standardne tenderske dokumentacije za ugovore o javnoj
nabavci roba putem otvorenog postupka br.OP 18-11/14 su date sve
neophodne informacije za sačinjavanje ponude.
Tendersku dokumentaciju dobavljači mogu preuzeti na
PROTOKOLU, na navedenoj adresi, ili poštom na zahtjev
ponuđaća, uz prezentiranje uplate nepovratnog novčanog iznosa od
10,00 KM,svakim radnim danom od 8:00-15:30 h.
Uplatu izvršiti na broj računa 3389002208635108 , Unicredit bank
d.d. uz naznaku "Tender br. OP 18-11/14 - Nabavka građevinskog
materijala-Beton.
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sukcesivna isporuka građevinskog materijala-betona na području
općina Srebrenik i Gradačac
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Sukcesivna isporuka građevinskog materijala-betona na području
općina Srebrenik i Gradačac
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji.
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
24 mjeseca.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Područja općina Srebrenik i Gradačac
V. Dodatne informacije
Prema tenderskoj dokumentaciji.
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sukcesivna isporuka građevinskog materijala-betona na području
općine Gračanica.
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Sukcesivna isporuka građevinskog materijala-betona na području
općine Gračanica
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
24 mjeseca.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Područje općine Gračanica.
V. Dodatne informacije
Prema tenderskoj dokumentaciji.
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sukcesivna isporuka građevinskog materijala-betona na području
općine Zavidovići.
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Sukcesivna isporuka građevinskog materijala-betona na području
općine Zavidovići.
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji.
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
24 mjeseca.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Područje općine Zavidovići
V. Dodatne informacije
Prema tenderskoj dokumentaciji.
ANEKS B
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sukcesivna isporuka građevinskog materijala-betona na području
općina Maglaj i Tešanj.
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Sukcesivna isporuka građevinskog materijala-betona na području
općina Maglaj i Tešanj.
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji.
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
24 mjeseca.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Područje općina Maglaj i Tešanj.
V. Dodatne informacije
Prema tenderskoj dokumentaciji.
ANEKS B
Lot broj 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sukcesivna isporuka građevinskog materijala-beton na području
općina Breza, Vareš i Olovo.
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Sukcesivna isporuka građevinskog materijala-beton na području
općina Breza, Vareš i Olovo.
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji.
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
24 mjeseca.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Područje općina Breza, Vareš i Olovo.
V. Dodatne informacije
Prema tenderskoj dokumentaciji.
(A-3380-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: