Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka predizolovanih cijevi i prateće opreme (oprema za cjevovod)

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 54, 14.07.2014

"TOPLANE-INS" A.D.
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 232-1-1-1-11/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: "TOPLANE-INS" A.D.
Kontakt osoba: Tanja Palangetić
Adresa: Karađorđeva broj 8.
Poštanski broj: 71123
Opština/Grad: Novo Sarajevo/Istočno Novo Sarajevo
IDB/JIB: 4400536460007
Telefon: 057340610
Faks: 057340610
Elektronska po{ta: toplane@teol.net
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: NOVO SARAJEVO/ISTOČNO N.SARAJEVO
I.5.c. Djelatnost: Prenos ili distribucija plina ili toplotne
energije
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka predizolovanih cijevi i prateće opreme izrađenih
prema zahtjevima standarda EN253
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka predizolovanih cijevi i prateće opreme izrađeni prema
zahtjevima standarda EN253
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji.
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
85.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
FCO Kotlovnica - "Toplane-INS" a.d. Karađorđeva broj 15,
Istočno Sarajevo
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Ugovor započinje potpisom ugovornih strana i traje do ispunjenja
obaveza iz predmeta ugovora.
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2.Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 8.8.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 50,00 KM + PDV ili 30,00 Eura za
strane ponuđače
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 13.8.2014. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 13.8.2014. Vrijeme: 11:30
Mjesto: Karađorđeva broj 8, Istočno Sarajevo
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije se mogu dobiti u vrijeme od 09-14 časova
svakim radnim danom. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati
ovlašteni predstavnici ponuđača.
Podnosioci ponuda imaju pravo žalbe u skladu sa članom 50. i 51.
Zakona o JANAB.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Tanja Palangetić
Adresa: Karađorđeva broj 8.
Poštanski broj: 71123
Opština/Grad: Novo Sarajevo/Istočno Novo Sarajevo
Telefon: 057340610
Faks: 057340610
Elektronska po{ta: toplane@teol.net
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kontakt osoba: Tanja Palangetić
Adresa: Karađorđeva broj 8.
Poštanski broj: 71123
Opština/Grad: Novo Sarajevo/Istočno Novo Sarajevo
Telefon: 057340610
Faks: 057340610
Elektronska po{ta: toplane@teol.net
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Tanja Palangetić
Adresa: Karađorđeva broj 8.
Poštanski broj: 71123
Opština/Grad: Novo Sarajevo/Istočno Novo Sarajevo
Telefon: 057340610
Faks: 057340610
Elektronska po{ta: toplane@teol.net
(A-10732-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: