Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka i montaža školske opreme: školskog namještaja, opreme kabineta likovnog, kancelarijskog namještaja (zbornica, biblioteka), školske stomatološke ordinacije i računarske opreme u objektu nove OŠ u Starom Ilijašu

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 54, 14.07.2014

ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 209-1-1-3-212/14
Broj obavještenja o nabavci: 209-1-1-1-194/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Amra Brcic
Telefon: 033254941
Elektronska po{ta: zik@zik.ks.gov.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Organ uprave
I.2.b. Nivo: Kanton Sarajevo
I.2.c. Djelatnost: Javna uprava
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 3
II.2.b. Poništava se: Jedan lot
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 2
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i ugradnja školske opreme prema specifikaciji opreme
projekta enterijera i opreme nove Osnovne škole u Starom Ilijašu,
Općina Ilijaš.
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka i montaža opreme prema specifikaciji opreme projekta
enterijera i opreme objekta Osnovne škole u Starom Ilijašu, Općina
Ilijaš.
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Ugovor za nabavku opreme za stomatološku ordinaciju
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka opreme za stomatološku ordinaciji
II. Ukupna količina ili obim ugovora
1 ugovor
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
40.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
30 (trideset) dana od uplate avansa
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
nova Osnovna škola u Starom Ilijašu
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:23.5.2014.
(C-10799-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: