Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka sportske i ostale opreme za opremanje fiskulturne sale: univerzalni semaforski sistem, ozvučenje, video nadzor, mašina za čišćenje

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 54, 14.07.2014

JU OSNOVNA ŠKOLA SRBIJA
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 961-1-1-3-8/14
Broj obavještenja o nabavci: 961-1-1-1-7/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU Osnovna škola Srbija
Kontakt osoba: Siniša Obradović
Telefon: 057222200
Elektronska po{ta: ossrbija.pale@gmail.com
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo vlasti i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javni subjekt
I.2.b. Nivo: Republika Srpska
I.2.c. Djelatnost: Obrazovanje
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II2.a. Broj lotova: 5
II.2.b. Poništava se: Jedan lot
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 4
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka sportske i ostale opreme za opremanje fiskulturne sale
pri OŠ "Srbija" Pale
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka sportske i ostale opreme za opremanje fiskulturne sale
pri OŠ "Srbija" Pale
OdjeljakIII: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka video nadzora
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka video nadzora
II. Ukupna količina ili obim ugovora
50.000
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
50.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
30 dana od dana potpisivanja ugovora
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
OŠ "SRBIJA" PALE
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 16.6.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 7
(C-10771-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: