Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka stočne hrane, koncentrata i hraniva

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 54, 14.07.2014

KAZNENO POPRAVNI ZAVOD FOČA
PRIVREDNA JEDINICA "DRINA" FOČA
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 1282-1-1-3-18/14
Broj obavještenja o nabavci: 1282-1-1-1-16/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KAZNENO POPRAVNI ZAVOD FOČA, PRIVREDNA
JEDINICA "DRINA" FOČA
Kontakt osoba: DANIELA IVANOVIĆ
Telefon: 058211014
Elektronska po{ta: kpzfocapravna@teol.net
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo vlasti i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javni subjekt
I.2.b. Nivo: Republika Srpska
I.2.c. Djelatnost: Ostalo
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II2.a. Broj lotova: 3
II.2.b. Poništava se: Više lotova
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 2, 3
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka stočne hrane, koncentrata i hraniva
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka koncentrovane stočne hrane za svinje, goveda i ovce;
nabavka koncetrovane hrane za koke nosilje; nabavka
koncetrovanog stočnog hraniva
OdjeljakIII: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka koncetrovane hrane za koke nosilje
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka koncetrovane hrane za koke nosilje
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
110.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma ili rok izvršenja
2 godine
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
KPZ, PJ "Drina" Foča, Ekonomija
III. Podkriterijumi
1. Cijena-maksimalno 80 bodova, učešće:80,00%
2. Rok plaćanja-maksimalno 15 bodova, učešće:15,00%
3. Rok isporuke-maksimalno 5 bodova, učešće:5,00%
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Cijene svih prihvatljivih ponuda su značajno veće od buxeta
ugovornog tijela
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 9.7.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 2
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 2
V.4. Informacije o najnižoj /najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM:100.625,00
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
136.500,00
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka koncetrovanog stočnog hraniva
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka koncetrovanog stočnog hraniva
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
30.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma ili rok izvršenja
2 godine
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
KPZ, PJ "Drina" Foča, Ekonomija
III. Podkriterijumi
1. Cijena-maksimalno 80 bodova, učešće:80,00%
2. Rok plaćanja-maksimalno 15 bodova, učešće:15,00%
3. Rok isporuke-maksimalno 5 bodova, učešće:5,00%
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Cijene svih prihvatljivih ponuda su značajno veće od buxeta
ugovornog tijela
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 9.7.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 1
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najnižoj /najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM:35.050,00
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
35.050,00
(C-10857-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: