Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka euro diesel goriva

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 54, 14.07.2014

JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE ČISTOĆA
D.O.O. ŠIROKI BRIJEG
OBAVIJEST
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE
BROJ 1419-1-1-3-2/14
Broj obavijesti o nabavi: 1419-1-1-1-1/14
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE ČISTOĆA D.O.O.
ŠIROKI BRIJEG
Kontakt osoba: Vlado Zeljko
Telefon: 039705502
Elektronska po{ta: jkp.cistoca.sb@gmail.com
I.2. Vrsta ugovornog organa,razina i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javni subjekt
I.2.b. Razina: ŠIROKI BRIJEG
I.2.c. Djelatnost: Upravljanje i održavanje stambenih objekata i
ostale komunalne djelatnosti
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe, Kupovina
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 2 godine
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost bez PDV-a u KM:
400.000,00
II.4. Opis
II.4.a Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sukcesivna nabava euro diesel goriva za potrebe JKP Čistoća d.o.o.
Široki Brijeg.
II.4.b Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Predmet nabave je sukcesivna nabava i isporuka euro diesel goriva
za potrebe JKP Čistoća d.o.o. Široki Brijeg.
II.5 Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
200.000,00 litara (dvijestotine tisuća litara)
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Široki Brijeg.
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriteriji za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
III.2.a. Podkriteriji
1. ponuđena cijena, učešće: 30,00%
2. uvjeti plaćanja, učešće: 50,00%
3. način isporuke, učešće: 20,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 30.6.2014.
(C-10760-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: