Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka rezervnih dijelova za glasne jedinice LV 30 (baterije, elektronika za lv 30 Funke Huster, zvučnici)

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 54, 14.07.2014

JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. - SARAJEVO,
ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 298-7-1-4-1307/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka"
d.o.o. - Tuzla
Kontakt osoba: Behija Smajlović 035/280-476
Adresa: Mije Keroševića Guje br. 1
Poštanski broj: 75000
Opština/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4209020780003
Telefon: 035280083
Faks: 035280083
Elektronska po{ta: amela.dzambic@kreka.ba
Internet adresa:www.kreka.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost: Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Rezervni dijelovi za glasne.jedinice LV 30
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Rezervni dijelovi za glasne.jedinice LV 30
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 22.7.2014. Vrijeme: 15:00
Adresa i mjesto: Mije Keroševića Guje br.1, 75000 Tuzla
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
Konkurentski zahtjev će biti obajvljen na web stranici
www.kreka.ba.
(D-11086-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: