Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka zuba za slog kašike bagera

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 56, 21.07.2014

JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. - SARAJEVO,
ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 298-7-1-4-1317/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka"
d.o.o. - Tuzla
Kontakt osoba: Salman Ramiz 035/287-460
Adresa: Mije Keroševića Guje br. 1
Poštanski broj: 75000
Opština/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4209020780003
Telefon: 035280083
Faks: 035280083
Elektronska po{ta: amela.dzambic@kreka.ba
Internet adresa:www.kreka.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost: Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Zub 330x910x150 za slog kašike bagera EŠ 6/45
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Zub 330x910x150 za slog kašike bagera EŠ 6/45
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 29.7.2014. Vrijeme: 15:00
Adresa i mjesto: Mije Keroševića Guje br.1, 75000 Tuzla
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
Konkurentski zahtjev će biti objavljen na web.stranici
www.kreka.ba.
(D-11549-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: