Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka kancelarijskog materijala i pribora, kompjuterskog materijala, pribora i sredstava za održavanje higijene

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 56, 21.07.2014

AGENCIJA ZA NADZOR NAD TRŽIŠTEM BOSNE
I HERCEGOVINE
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 537-7-1-4-28/14
OdjeljakI.1: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: AGENCIJA ZA NADZOR NAD TRŽIŠTEM BOSNE I
HERCEGOVINE
Kontakt osoba: MILICA MAUNAGA
Adresa: Karađorđeva 8
Poštanski broj: 71123
Opština /Grad: Novo Sarajevo/Istočno Novo Sarajevo
IDB/JIB: 4402491500005
Telefon: 057340718
Faks: 057343502
Elektronska po{ta: msa.info@annt.gov.ba
Internet adresa:www.annt.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Organ uprave
I.3.b. Nivo: Državni nivo
I.3.c. Djelatnost: Javna uprava
I.4. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka kancelarijskog materijala i pribora, kompjuterskog
materijala, te pribora i sredstava za održavanje higijene
II.2.b. Kratak opis predmeta ugovora
- Nabavka kancelarijskog materijala i pribora - LOT 1;
- Nabavka kompjuterskog materijala - toneri i kertrixi - LOT 2;
- Nabavka pribora i sredstava za održavanje higijene - LOT 3
OdjeljakIII: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 29.7.2014. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: Agencija za nadzor nad tržištem BiH
Karađorđeva broj 8
71123 Istočno Novo Sarajevo
(D-11256-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: