Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka računarske opreme i softvera

Izvor: Oslobođenje, 21.07.2014.

VANJSKOTRGOVINSKA KOMORA BOSNE I HERCEGOVINE 

 

JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU RAČUNARSKE OPREME I SOFTVERA

PREDMET PONUDE

Predmet javnog poziva je prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača za:

1. 20 računara prema sljedećoj specifikaciji:

CPU - Intel Core i3-4130,4GB RAM memory, HDD 500GB, DVD+/-RW, Integrated Video Graphic adapter, miš, tastatura, Win 7 Pro (64-bit Win 8.1 licenca) sa 3 godine garancije. Napomena: računarske jedinice se nabavljaju bez monitora.

2. 20 Microsoft Office paketa - Microsoft Office Home and Business 2013 Eng DVD

Office paket treba da sadrži proizvode: Word 2013, Excel 2013, Povverpoint 2013, OneNote 2013, Outlook 2013.

Napomena: licenca treba da bude prenosiva sa instalacijskim DVD-om.

PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA

Ponude dostaviti do 30. 7. 2014. godine do 10 sati poštom ili lično u kancelariji br. 12, na I spratu zgrade Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, u zatvorenoj i na sastavima zapečaćenoj koveiti. Na prednjoj strani koverte ponuđač je dužan naznačiti "NE OTVARATI - OTVARA KOMISIJA". Na poledini koverte ponuđač je dužan naglasiti: tačan naziv i adresu ponuđača i broj telefona. Ponudu dostaviti na adresu:

VANJSKOTRGOVINSKA KOMORA BOSNE I HERCEGOVINE

Branislava Đurdeva 10, 71 000 Sarajevo

VREDNOVANJE PONUDA

Vrednovanje ponuda će se izvršiti u skladu sa Procedurom nabavke proizvoda i usluga Vanjskotrgovinske komore BiH.

Detaljnije informacije o objavljenom javnom pozivu možete dobiti na telefon: 033/566-150.  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: