Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(MK) Nabavka električnih motora, generatora i transformatora

Izvor: Official Journal of the European Union, 26.07.2014.

bivša jugoslavenska Republika Makedonija-Prilep: Električni motori, generatori i transformatori

2014/S 142-256050

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

JKP Komunalec Prilep
Aleksandar Makedonski 22b
Na pažnju (osoba za kontakt): Natasa Iskova
7500 Prilep
BIVŠA JUGOSLAVENSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Telefon: +389 48428992
E-pošta: presskomunalec@yahoo.com
Telefaks: +389 48428992

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

31100000 - AB18 - AB12 - AB11 - AB06 - AA01

Opis
Električni motori, generatori i transformatori .

Odjeljak IV.: Postupak

IV.3)Administrativni podaci
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Rok za dostavu zahtjeva za dokumentaciju ili za pristup dokumentaciji: 6.8.2014 - 12:00
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
12.8.2014 - 12:00
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
Drugo: Macedonian.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: