Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka izolatora, izolatorskih lanaca, tarifnih osigurača, limitatora, odvodnika prenapona, VN i NN osigurača...

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 58, 28.07.2014

ZP "ELEKTRO DOBOJ" A.D. DOBOJ
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 189-1-1-3-131/14
Broj obavještenja o nabavci: 189-1-1-1-124/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZP "ELEKTRO DOBOJ" a.d. DOBOJ
Kontakt osoba: DRAGICA RISTIĆ
Telefon: 053209700
Elektronska po{ta: info@elektrodoboj.net
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo vlasti i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.2.b. Nivo: Republika Srpska
I.2.c. Djelatnost: Električna energija
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II2.a. Broj lotova: 4
II.2.b. Poništava se: Više lotova
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 1, 2, 3
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka opreme za elektrodistributivnu djelatnost
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
OdjeljakIII: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka izolatora, izolatorskih lanaca i odvodnika prenapona
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Detaljno u TD.
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Detaljno u TD.
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
235.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
do 60 dana od dana zaključenja ugovora.
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
na centralno skladište u Doboju, a na zahtjev naručioca na
skladišta RJ Teslić, Derventa, Modriča, Šamac i Brod -
detaljno u TD.
III. Podkriterijumi
1. Cijena, učešće:96,00%
2. Rok isporuke, učešće:2,00%
3. Garantni rok, učešće:2,00%
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Cijene svih prihvatljivih ponuda su značajno veće od buxeta
ugovornog tijela
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 17.6.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 1
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najnižoj /najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM:269.932,50
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
269.932,50
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka rasklopne i druge opreme
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Detaljno u TD.
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Detaljno u TD.
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
80.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
do 60 dana od dana zaključenja ugovora.
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
na centralno skladište u Doboju, a na zahtjev naručioca na
skladište RJ Teslić, Derventa, Modriča, Šamac i Brod -
detaljno u TD.
III. Podkriterijumi
1. Cijena, učešće:96,00%
2. Rok isporuke, učešće:2,00%
3. Garantni rok, učešće:2,00%
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Cijene svih prihvatljivih ponuda su značajno veće od buxeta
ugovornog tijela
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 17.6.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 1
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najnižoj /najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM:88.852,15
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
88.852,15
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabavka VN i NN osigurača
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Detaljno u TD.
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Detaljno u TD.
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
28.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
do 60 dana od dana zaključenja ugovora.
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
na centralno skladište u Doboju, a na zahtjev naručioca na
skladišta RJ Teslić, Derventa, Modriča, Šamac i Brod.
III. Podkriterijumi
1. Cijena, učešće:96,00%
2. Rok isporuke, učešće:2,00%
3. Garantni rok, učešće:2,00%
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Cijene svih prihvatljivih ponuda su značajno veće od buxeta
ugovornog tijela
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 17.6.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 1
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najnižoj /najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM:35.614,70
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
35.614,70
(C-11723-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: