Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka auto guma, akumulatora, sijalica i autokozmetike, motornih ulja i rashladnih tečnosti

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 58, 28.07.2014

MUP KANTONA SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 202-1-1-3-332/14
Broj obavještenja o nabavci: 202-1-1-1-306/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MUP Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Halid Matoruga
Telefon: 033286731
Elektronska po{ta: javnenabavke@mup.ks.gov.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Organ uprave
I.2.b. Nivo: Kanton Sarajevo
I.2.c. Djelatnost: Javna uprava
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 4
II.2.b. Poništava se: Jedan lot
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 1
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka auto guma, akumulatora, sijalica i autokozmetike,
motornih ulja i rashladnih tečnosti
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka auto guma, akumulatora, sijalica i autokozmetike,
motornih ulja i rashladnih tečnosti
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
nabavka auto guma
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
nabavka auto guma
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
datouTD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
20.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
datouTD
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Magacin MUP-a KS
III. Podkriteriji
1. cijena, učešće:70,00%
2. garancija na isporučene proizvode, učešće:15,00%
3. rok isporuke proizvoda od momenta narudžbe, učešće:10,00%
4. uslovi i način plaćanja, učešće:5,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:18.6.2014.
(C-11903-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: