Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka goriva za grijanje-lož ulje ekstra lako BAS1002

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 58, 28.07.2014

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 437-1-1-3-254/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE INSTITUCIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
Kontakt osoba: Jasmina Jašarević
Telefon: 033284524
Elektronska po{ta: info@szzp.gov.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Organ uprave
I.2.b. Nivo: Državni nivo
I.2.c. Djelatnost: Javna uprava
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseci, po isteku važećeg
ugovora za predmetnu nabavku,a najkasnije do zaključivanja
novog ugovora sa najpovoljnijim ponudjačem za naredni period
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 911.965,81
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka goriva za grijanje lož ulje ekstra lako
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka goriva za grijanje lož ulje ekstra lako BAS1002
II.5. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
fco.Ugovorni organ, Služba za zajedničke poslove institucija Bosne
i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo, i Odsjek za podršku
pravovosudnim institucijama KraljiceJelene 88, Sarajevo
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Drugi dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i
koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka
dodjele ugovora
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 17.7.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 6
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 4
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
953.846,15 KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
990.940,17 KM
(C-11915-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: