Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka zaptivnog materijala

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 58, 28.07.2014

JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. - SARAJEVO,
ZAVISNO DRUŠTVO RUDNIK MRKOG UGLJA
"KAKANJ" D.O.O. - KAKANJ
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 280-7-1-4-520/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno
društvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. - Kakanj
Kontakt osoba: Armin Berbić, dipl.ecc.
Adresa: Alije Izetbegovića 17
Poštanski broj: 72240
Opština/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4218055050007
Telefon: 032552530
Faks: 032552530
Internet adresa:www.rmukakanj.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
KaouAneksuA
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost: Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Nabavka zaptivnog materijala
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka zaptivnog materijala
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 8.8.2014. Vrijeme: 11:00
Adresa i mjesto: Alije Izetbegovića br. 17.
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se izdaje isključivo po prijemu zahtjeva
za izdavanje tenderske dokumentacije.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Armin Berbić, dipl.ecc.
Adresa: Rudarska bb
Poštanski broj: 72240
Opština/Grad: Kakanj
Telefon: 032552531
Faks: 032552531
Elektronska po{ta: rudnik.armin@gmail.com
Internet adresa:www.rmukakanj.ba
(D-11869-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: