Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka i ugradnja metal detektorske opreme za Azilantski centar Delijaši

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 60, 04.08.2014

MINISTARSTVO SIGURNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 30-1-1-1-125/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Bojan Mališ
Adresa: Trg BiH 1
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200824880003
Telefon: 033492431
Faks: 033492796
Elektronska po{ta: bojan.malis@msb.gov.ba
Internet adresa:www.msb.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Državni nivo
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i ugradnja metal detektorske opreme
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka opreme za azilantski centar Delijaši
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
1
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
64.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Azilantski centar Delijaši,opština Trnovo
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
90dana
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
22.8.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 3.9.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 3.9.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Trg BiH 1, Sarajevo, sprat 11, sala za sastanke br. 1102.
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Tendersku dokumentaciju mozete preuzeti slanjem zahtjeva na
mail:bojan.malis@msb.gov.ba
(A-12348-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: