Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka aparata za anesteziju

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 60, 04.08.2014

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 64-1-1-1-273/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
Kontakt osoba: Sunčica Abramušić
Adresa: Crkvice 67
Poštanski broj: 72000
Opština/Grad: Zenica
IDB/JIB: 4218136720007
Telefon: 032405133
Faks: 032226576
Elektronska po{ta: kbzenica@kbze.ba
Internet adresa:www.kbze.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
sudjelovanje
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Zeničko dobojski kanton
I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka aparata za anesteziju
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Ponovni otvoreni postupak za nabavku aparata za anesteziju (6
kom.) na osnovu Odluke U.O. o odobrenju nabavke broj
20/1--8316/1 od 04.12.2013. god. i Odluke o ponovnom
raspisivanju postupka javne nabavke broj 20/1-1-4264 od
29.05.2014. god.
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
DatouT:D:
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
400.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
JU Kantonalna bolnica Zenica
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do isporuke aparata
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 90,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 10,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 25.8.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20,00 KM + PDV odnosno 23,40
KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 1.9.2014. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 1.9.2014. Vrijeme: 12:00
Mjesto: JU Kantonalna bolnica Zenica, Crkvice 67 Zenica, zgrada
Direkcije, kancelarija br.30, sala za sastanke
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se može preuzeti u zgradi Direkcije ,soba
44, svaki radni dan od 8,00 do 14,30 sati uz dokaz o uplati 20,00
KM + PDV odnosno ukupno 23,40 KM, na račun Bolnice broj
134-010-00000138-94 kod IKB D.D. Zenica i Zahtjev za učešće sa
svim podacima o ponuđaču. Na nalogu za uplatu obavezno navesti
napomenu: "uplata za tendersku dokumentacija broj 11-10-P/14".
Tenderska dokumentacije se može dostaviti i putem pošte
ponuđačima koji dokaz o uplati i pismeni zahtjev upute na fax iili
e-mail z Aneksa A.
Ponuđači imaju pravo na uvid u tendersku dokumentaciju prije
otkupa uz pisani zahtjev upućen na fax ili na e-mail iz Aneksa A.
3. Ponuda se dostavlja u tri primjerka: Original i dvije kopije
kompletne ponude.Uplata garancije za ozbiljnost ponude se vrši na
isti račun uz napomenu: uplata garancije za ozbiljnost ponude za
tender 11-10-P/14.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Abramušić Sunčica
Adresa: Crkvice 67
Poštanski broj: 72000
Opština/Grad: Zenica
Telefon: 032405133
Faks: 032226576
Elektronska po{ta: j-nabavke@kbze.ba
Internet adresa:www.kbze.ba
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kontakt osoba: Abramušić Sunčica
Adresa: Crkvice 67
Poštanski broj: 72000
Opština/Grad: Zenica
Telefon: 032405133
Faks: 032226576
Elektronska po{ta: j-nabavke@kbze.ba
Internet adresa:www.kbze.ba
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: dr.med.sci.prim Kalajdžija Merlina
Adresa: Crkvice 67
Poštanski broj: 72000
Opština/Grad: Zenica
Telefon: 032405133
Faks: 032226576
Elektronska po{ta:j-nabavke@kbze.ba
Internet adresa:www.kbze.ba
(A-12286-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: