Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka reagenasa za laboratorije (biohemija, hematologija, imunohemija, mikrobiologija, patologija), dezinfekcionih sredstava i hemikalija, potrošnog medicinskog i sanitetskog materijala

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 60, 04.08.2014

OPŠTA BOLNICA ZVORNIK
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 490-1-1-1-23/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: opšta bolnica zvornik
Kontakt osoba: dalibor ivanovic
Adresa: Sime Perića br. 2 75400 Zvornik
Poštanski broj: 75400
Opština/Grad: Zvornik
IDB/JIB: 4401544420002
Telefon: 056211110
Faks: 056211110
Elektronska po{ta: obzv3@teol.net
Internet adresa:www.bolnicazvornik.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 6
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Otvoreni postupak za nabavku robe za bolničku apoteku 1154/14
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka:
- reagenasa za laboratorije (biohemija, hematologija,
imunohemija, mikrobiologija, patologija)
- dezinfekciona sredstva i hemikalije
- potrošni medicinski i sanitetski materijal
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Minimalno 60 dana odloženog plaćanja (beskamatno) osim za
akciznu robu
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
Da
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Da
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Da
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
29.8.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 20 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 1.9.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 1.9.2014. Vrijeme: 12:05
Mjesto: JZU bolnica Zvornik, Sime Perića 2, 75400 Zvornik
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se može preuzeti lično, mejlom ili
poštom nakon što ponuđač dostavi pismenu prijavu i priloži
uplatnicu na nepovratan iznos od 20KM uplaćen na račun
5520200001803671 kod "Hypo Alpe Adria Bank" sa naznakom
"Otkup tenderske dokumentacije 1154/14"
ANEKS B
Broj lota: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Potrošni materijal za laboratoriju
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za biohemiju,
hematologiju i imunohemiju
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
180.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12 meseci
IIIPodkriteriji
1. Cena,učešće: 80,00 %
2. Uslovi plaćanja,učešće: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
JZU bolnica Zvornik, bolnička apoteka
V. Dodatne informacije
Dato u TD
ANEKS B
Broj lota: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Potrošni materijal za službu mikrobiologije
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka antibiograma, reagenasa, podloga i ostalog potrošnog
materijala
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
25.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12 meseci
IIIPodkriteriji
1. Cena,učešće: 80,00 %
2. Uslovi plaćanja,učešće: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
JZU bolnica Zvornik, bolnička apoteka
V. Dodatne informacije
Dato u TD
ANEKS B
Broj lota: 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Potrošni materijal za patološku službu
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Potrošni materijal za patološku službu
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
18.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12 meseci
IIIPodkriteriji
1. Cena,učešće: 80,00 %
2. Uslovi plaćanja,učešće: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
JZU bolnica Zvornik, bolnička apoteka
V. Dodatne informacije
Dato u TD
ANEKS B
Broj lota: 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Dezinfekciona sredstva
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Dato u TD
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
25.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12 meseci
IIIPodkriteriji
1. Cena,učešće: 80,00 %
2. Uslovi plaćanja,učešće: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
JZU bolnica Zvornik, bolnička apoteka
V. Dodatne informacije
Dato u TD
ANEKS B
Broj lota: 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Hemikalije
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Dato u TD
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
2.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12 meseci
IIIPodkriteriji
1. Cena,učešće: 80,00 %
2. Uslovi plaćanja,učešće: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
JZU bolnica Zvornik, bolnička apoteka
V. Dodatne informacije
Dato u TD
ANEKS B
Broj lota: 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Potrošni medicinski i sanitetski materijal
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Dato u TD
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
50.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12 meseci
IIIPodkriteriji
1. Cena,učešće: 80,00 %
2. Uslovi plaćanja,učešće: 20,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
JZU bolnica Zvornik, bolnička apoteka
V. Dodatne informacije
Dato u TD
(A-12274-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: