Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka antidekubitalnog madraca, invalidskih kolica na mehanički pogon po mjeri, pelena, štapa, toplomjera i zaštitnih naočala za slijepe osobe...

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 60, 04.08.2014

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE
ŽUPANIJE/KANTONA
OBAVIJEST
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE
BROJ 281-1-1-3-66/14
Broj obavijesti o nabavi: 281-1-1-1-59/14
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA HERCE-
GOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE/KANTONA
Kontakt osoba: Anita Musa
Telefon: 036355265
Elektronska po{ta: anita.musa@zzo.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa,razina i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javni subjekt
I.2.b. Razina: Hercegovačko-neretvanska županija/Hercegova-
čko-neretvanski kanton
I.2.c. Djelatnost: Zdravstvo
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe, Kupovina
II.2 Podjela na lotove
Da
II.2.a Broj lotova: 10
II.2.b Poništava se: Više lotova
II.2.b-1 Redni brojevi lotova: 6, 7, 10
II.4. Opis
II.4.a Naziv predmeta ugovora
Nabava ortopedskih pomagala za potrebe osiguranika Zavoda
zdravstvenog osiguranja HNŽ/K
II.4.b Kratak opis predmeta ugovora
Nabava ortopedskih pomagala za potrebe osiguranika Zavoda
zdravstvenog osiguranja HNŽ/K
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriteriji za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabava valvule standardne neurokirurške
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabava valvule standardne neurokirurške
II. Ukupna količina ili obim ugovora
kao u tender dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
2.000,00 KM
II.2 Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 godina
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
kao u tender dokumentaciji
III. Podkriteriji
1. Cijena, udio: 80,00%
2. Rok isporuke, udio: 10,00%
3. Rok plaćanja, udio: 10,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 16.6.2014.
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 7
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabava štapa, toplomjera i zaštitnih naočala za slijepe osobe
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabava štapa, toplomjera i zaštitnih naočala za slijepe osobe
II. Ukupna količina ili obim ugovorakao u tender dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
3.500,00 KM
II.2 Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 godina
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
kao u tender dokumentaciji
III. Podkriteriji1. Cijena, udio: 80,00%
2. Rok isporuke, udio: 10,00%
3. Rok plaćanja, udio: 10,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 16.6.2014.
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 10
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nabava aparata za gornje i donje ekstremitete
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabava aparata za gornje i donje ekstremitete
II. Ukupna količina ili obim ugovora
kao u tender dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
95.000,00 KM
II.2 Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 godina
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
kao u tender dokumentaciji
III. Podkriteriji1. Cijena, udio: 80,00%
2. Rok isporuke, udio: 10,00%
3. Rok plaćanja, udio: 10,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 16.6.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 2
(C-12168-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: