Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka instrumenata za mjerenje izolovanih odsjeka, lijepljenih sastava, sile na skretnicama i baliza

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 60, 04.08.2014

ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 313-1-1-3-545/14
Broj obavještenja o nabavci: 313-1-1-1-500/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
Kontakt osoba: TATJANA NIKOLIĆ
Telefon: 053242082
Elektronska po{ta: nabavka@zrs-rs.com
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo vlasti i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.2.b. Nivo: Republika Srpska
I.2.c. Djelatnost: Željezničke usluge
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o kupoprodaji instrumenata za mjerenje izolovanih
odsjeka, lijepljenih sastava, sile na skretnicama i baliza.
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka instrumenata za mjerenje izolovanih odsjeka,
lijepljenih sastava, sile na skretnicama i baliza, prema
specifikaciji u tender dokumentaciji.
II.5 Ukupna količina ili obim ugovora
Prema specifikaciji u tender dokumentaciji.
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
61.500,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
DDPskladište Ugovornog organa u Doboju (Incoterms2010).
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Prema ponudi najpovoljnijeg ponuđača.
OdjeljakIII: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
III.2.a. Podkriterijumi
1. Cijena, učešće: 60,00%
2. Uslov i način plaćanja, učešće: 20,00%
3. Rok isporuke robe, učešće: 10,00%
4. Vremenski period garancije za robu, učešće: 10,00%
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj kvalifikobanih kandidata je manji od 3 (tri) i ne osigurava
stvarnu konkurenciju za planirani ugovor
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 16.7.2014.
(C-12157-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: