Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka drva za ogrijev za školsku 2014/2015. godinu

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 60, 04.08.2014

JU OŠ "KAMENICA"
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 1304-7-1-4-2/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU OŠ "Kamenica"
Kontakt osoba: Damir Mujadžić
Adresa: Mula Mustafe Bašeskije
Poštanski broj: 77000
Opština/Grad: Bihać
IDB/JIB: 4263178600007
Telefon: 037388142
Faks: 037388142
Elektronska po{ta: os.kamenica@gmail.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentacijuKao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.3.a. Vrsta: Javni subjekt
I.3.b. Nivo: Unsko-sanski kanton
I.3.c. Djelatnost: Obrazovanje
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Nabavka drva za ogrijev
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka drva za ogrijev za školsku 2014/2015. godinu, a za
potrebe centralne zgrade škole i područne škole Klokot, Izačić i
Vikiće
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 18.8.2014. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: Mula Mustafe Bašeskije, Kamenica
(D-12136-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: