Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) Nabavka staklenog, plastičnog, metalnog i drvenog medicinskog potrošnog materijala

Izvor: Official Journal of the European Union, 05.08.2014.

Hrvatska-Rijeka: Dijagnostičke potrepštine

2014/S 148-265859

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Klinički bolnički centar Rijeka
40237608715
Krešimirova 42
Služba(e) za kontakt: Služba za poslove nabave
Na pažnju (osoba za kontakt): Daniela Ferro-Prpić, dipl. oec.
51000 Rijeka
HRVATSKA
Telefon: +385 51658816
E-pošta: nabava-daniela@kbc-rijeka.hr
Telefaks: +385 51214216

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+002-0037689

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Zdravstvo
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal za potrebe KBC Rijeka.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: KBC Rijeka, Krešimirova 42, Rijeka.

NUTS kod HR031

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal za potrebe KBC Rijeka.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: da
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
u dokumentaciji
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 3 462 496,72 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Podaci o grupama

Grupa br: 1 Naziv grupe: Grupa 1
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal za potrebe KBC Rijeka.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 146,80 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 2 Naziv grupe: Grupa 2
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal za potrebe KBC Rijeka.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 850 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 3 Naziv grupe: Grupa 3
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal za potrebe KBC Rijeka.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 4 755 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 4 Naziv grupe: Grupa 4
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal za potrebe KBC Rijeka.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 270 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 5 Naziv grupe: Grupa 5
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal za potrebe KBC Rijeka.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 525 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 6 Naziv grupe: Grupa 6
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal za potrebe KBC Rijeka.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 900 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 7 Naziv grupe: Grupa 7
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal za potrebe KBC Rijeka.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 200 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 8 Naziv grupe: Grupa 8
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal za potrebe KBC Rijeka.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 644 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 9 Naziv grupe: Grupa 9
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal za potrebe KBC Rijeka.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 311 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 10 Naziv grupe: Grupa 10
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal za potrebe KBC Rijeka.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 6 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 11 Naziv grupe: Grupa 11
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal za potrebe KBC Rijeka.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 43 729,92 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 12 Naziv grupe: Grupa 12
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal za potrebe KBC Rijeka.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 80 038,34 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 13 Naziv grupe: Grupa 13
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal za potrebe KBC Rijeka.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 3 560 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 14 Naziv grupe: Grupa 14
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal za potrebe KBC Rijeka.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 15 Naziv grupe: Grupa 15
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal za potrebe KBC Rijeka.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 3 925,20 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 16 Naziv grupe: Grupa 16
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal za potrebe KBC Rijeka.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 103 106,56 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 17 Naziv grupe: Grupa 17
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal za potrebe KBC Rijeka.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 334,40 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 18 Naziv grupe: Grupa 18
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal za potrebe KBC Rijeka.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 4 500 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 19 Naziv grupe: Grupa 19
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal za potrebe KBC Rijeka.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 10 500 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 20 Naziv grupe: Grupa 20
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal za potrebe KBC Rijeka.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 34 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 21 Naziv grupe: Grupa 21
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal za potrebe KBC Rijeka.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 18 888 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 22 Naziv grupe: Grupa 22
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal za potrebe KBC Rijeka.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 118 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 23 Naziv grupe: Grupa 23
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal za potrebe KBC Rijeka.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 12 500 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 24 Naziv grupe: Grupa 24
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal za potrebe KBC Rijeka.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 7 534,09 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 25 Naziv grupe: Grupa 25
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal za potrebe KBC Rijeka.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 7 820 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 26 Naziv grupe: Grupa 26
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal za potrebe KBC Rijeka.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 352 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 27 Naziv grupe: Grupa 27
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal za potrebe KBC Rijeka.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 176 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 28 Naziv grupe: Grupa 28
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal za potrebe KBC Rijeka.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 10 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 29 Naziv grupe: Grupa 29
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal za potrebe KBC Rijeka.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 15 400 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 30 Naziv grupe: Grupa 30
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal za potrebe KBC Rijeka.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 950 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 31 Naziv grupe: Grupa 31
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 6 828,50 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 32 Naziv grupe: Grupa 32
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 64 890 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 33 Naziv grupe: Grupa 33
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 29 295,30 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 34 Naziv grupe: Grupa 34
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 300 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 35 Naziv grupe: Grupa 35
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 500 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 36 Naziv grupe: Grupa 36
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 4 413 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 37 Naziv grupe: Grupa 37
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 875,40 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 38 Naziv grupe: Grupa 38
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 3 500 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 39 Naziv grupe: Grupa 39
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 547 614 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 40 Naziv grupe: Grupa 40
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 9 150 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 41 Naziv grupe: Grupa 41
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 44 770 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 42 Naziv grupe: Grupa 42
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 5 744 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 43 Naziv grupe: Grupa 43
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni material.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 030 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 44 Naziv grupe: Grupa 44
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 39 794 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 45 Naziv grupe: Grupa 45
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 4 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 46 Naziv grupe: Grupa 46
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 765 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 47 Naziv grupe: Grupa 47
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 268 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 48 Naziv grupe: Grupa 48
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 23 012,80 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 49 Naziv grupe: Grupa 49
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 125 568 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 50 Naziv grupe: Grupa 50
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 61 196 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 51 Naziv grupe: Grupa 51
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 14 450 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 52 Naziv grupe: Grupa 52
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 660 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 53 Naziv grupe: Grupa 53
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 363,60 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 54 Naziv grupe: Grupa 54
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 12 270 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 55 Naziv grupe: Grupa 55
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 37 353 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 56 Naziv grupe: Grupa 56
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 23 760 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 57 Naziv grupe: Grupa 57
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 8 610 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 58 Naziv grupe: Grupa 58
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 496 611 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 59 Naziv grupe: Grupa 59
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 439 726,50 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 60 Naziv grupe: Grupa 60
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 14 700 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 61 Naziv grupe: Grupa 61
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 44 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 62 Naziv grupe: Grupa 62
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 312 080 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 63 Naziv grupe: Grupa 63
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 41 880 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 64 Naziv grupe: Grupa 64
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 31 833,80 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 65 Naziv grupe: Grupa 65
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 6 806 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 66 Naziv grupe: Grupa 66
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 137 510 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 67 Naziv grupe: Grupa 67
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 7 050 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 68 Naziv grupe: Grupa 68
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 17 863 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 69 Naziv grupe: Grupa 69
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 8 215,60 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 70 Naziv grupe: Grupa 70
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 33 131,50 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 71 Naziv grupe: Grupa 71
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 61 684,15 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 72 Naziv grupe: Grupa 72
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 3 075 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 73 Naziv grupe: Grupa 73
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 5 792,80 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 74 Naziv grupe: Grupa 74
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 6 765 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 75 Naziv grupe: Grupa 75
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 23 820,46 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 76 Naziv grupe: Grupa 76
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 108 295 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 77 Naziv grupe: Grupa 77
1)Kratak opis
Stakleni, plastični, metalni i drveni medicinski potrošni materijal.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33124130

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 87 760 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Javni naručitelj će plaćanje izvršiti u roku od 60 dana od dana zaprimanja računa u papirnatom obliku temeljem Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12). Plaćanje se vrši na IBAN odabranog ponuditelja.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 3. Razlozi isključenja natjecatelja ili ponuditelja
Sve dokumente koje Naručitelj zahtijeva u ovom poglavlju ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.
U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloženim dokumentima ili izjavama gospodarskog subjekta javni naručitelj može radi provjere istinitosti podataka od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostave izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ili obratiti se izdavatelju dokumenata i/ili nadležnim tijelima radi dobivanja informacija o situaciji tih subjekata. U slučaju da se radi o ponuditelju sa sjedištem u drugoj državi javni naručitelj može zatražiti suradnju nadležnih vlasti.
Ukoliko gospodarski subjekt ne dostavi kao dokaz sposobnosti dokumente tražene u točki 3. ove dokumentacije bit će isključen iz postupka javne nabave.
Ako Naručitelj zatraži dostavu izvornika ili ovjerenih preslika, odabrani ponuditelj je obvezan u roku od 5 dana od dana primitka zahtjeva dostaviti izvornike ili ovjerene preslike svih traženih dokumenata (potvrde, isprave, izvodi, ovlaštenja i sl.), a koje izdaju nadležna tijela. Izvornici ili ovjerene preslike dokumenata ne moraju odgovarati prethodno dostavljenim neovjerenim preslikama dokumenata, primjerice u pogledu datuma izdavanja, odnosno starosti, ali njima ponuditelj mora dokazati da i dalje ispunjava uvjete koje je Naručitelj odredio u postupku javne nabave.
Ukoliko je odabrani ponuditelj u ponudi predmetnog ili u nekom drugom postupku javne nabave kod Naručitelja dostavio određene dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici, nije ih dužan po zahtjevu naručitelja ponovno dostavljati već je dužan očitovati se i pismeno izvijestiti Naručitelja u kojem postupku javne nabave je priložio izvornike ili ovjerene preslike traženih dokumenata (potrebno je navesti evidencijski broj i naziv provedenog postupka). Ako najpovoljniji ponuditelj u ostavljenom roku ne dostavi sve tražene izvornike ili ovjerene preslike dokumenata i/ili ne dokaže da i dalje ispunjava uvjete koje je odredio javni naručitelj, javni naručitelj će isključiti takvog ponuditelja odnosno odbiti njegovu ponudu. U tom slučaju javni naručitelj će ponovno izvršiti rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir ne uzimajući u obzir ponudu ponuditelja kojeg je isključio odnosno ponuditelja čiju je ponudu odbio te pozvati novog najpovoljnijeg ponuditelja da dostavi traženo.
Ponuditelj je dužan ispuniti obrasce/izjave koji se nalaze u prilogu ove dokumentacije ili u samostalnoj formi, ali uz uvjet da sadržaj obrasca/izjave uključuje sve elemente iz obrasca, ovjerene pečatom i potpisom odgovorne osobe, odnosno ovjerom nadležnog tijela.
3.1. Obvezni razlozi isključenja ponuditelja i dokumenti na temelju kojih se utvrđuje postojanje razloga isključenja
Sukladno članku 67. Naručitelj je obvezan isključiti ponuditelje iz postupka javne nabave u sljedećim slučajevima:
3.1.1. Ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).
Dokument na temelju kojeg se utvrđuje postojanje razloga isključenja:
— Izjava koju daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. Izjavu nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika. Gospodarski subjekt sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dostavlja izjavu (primjer) koja čini Prilog 1. ove dokumentacije.
Naručitelj može od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju. Naručitelj može, ako nije u mogućnosti pribaviti navedenu potvrdu radi provjere okolnosti za točku 3.1.1. dokumentacije, od ponuditelja zatražiti da u roku koji neće biti kraći od 5 dana, dostavi važeći:
1. dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, tj. države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ili
2. jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz prethodne točke, ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz prethodno navedenih točaka 1. i 2. ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz točke 3.1.1. ove dokumentacije.
3.1.2. Ako gospodarski subjekt nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
Dokumenti na temelju kojih se utvrđuje postojanje razloga isključenja:
— potvrda porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave ili
— važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda porezne uprave iz prethodne točke ili
— izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaju prethodno navedeni dokumenti (potvrda porezne uprave o stanju duga ili važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta).
3.1.3. Ako je gospodarski subjekt dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata kojima kao natjecatelj ili ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi isključenja odnosno da ispunjava uvjete sposobnosti izvršenja predmeta nabave.
U slučaju zajednice ponuditelja okolnosti iz točke 3.1.1., 3.1.2. i 3.1.3. ove dokumentacije za nadmetanje utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.
Ukoliko gospodarski subjekt dio ugovora o javnoj nabavi daje na izvršenje podizvoditelju/ima, svaki je podizvoditelj dužan dokazati da za njega ne postoje razlozi isključenja iz ove točke.
3.2. Ostali razlozi isključenja ponuditelja i dokumenti na temelju kojih se utvrđuje postojanje razloga isključenja
Sukladno članku 68. Naručitelj će isključiti ponuditelje iz postupka javne nabave u sljedećim slučajevima:
3.2.1. ako je nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta;
3.2.2. ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta.
Dokumenti na temelju kojih se utvrđuje postojanje razloga isključenja iz točke 3.2.1. i 3.2.2.
— Izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave ili
— važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje prethodno navedeni izvod ili izvod ne sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti ili
— izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaju prethodno navedeni dokumenti ili oni ne sadrže sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti. Primjer ove izjave čini Prilog 2. dokumentaciji.
3.2.3. Ako su gospodarski subjekt i/ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta u posljednje 3 godine računajući do početka postupka javne nabave učinili težak profesionalni propust koji javni naručitelj može dokazati na bilo koji način.
Težak profesionalni propust predstavlja propust koji je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta učinila u obavljanju svoje profesionalne djelatnosti, postupajući protivno odgovarajućim propisima, kolektivnim ugovorima (primjerice, rad radnika bez ugovora o radu ili radnika neprijavljenih na mirovinsko i zdravstveno osiguranje, neisplata minimalne plaće i/ili mirovinskog doprinosa) ili pravilima struke koji je primjerice utvrdilo nadležno upravno tijelo, ovlašteno nadzorno tijelo, strukovno ili profesionalno udruženje, ili propust koji ima kao posljedicu značajne i/ili opetovane nedostatke u izvršenju bitnih zahtjeva iz ugovora koji su doveli do njegova prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica.
Postojanje teškog profesionalnog propusta dokazuje javni naručitelj na temelju objektivne procjene okolnosti svakog pojedinog slučaja.
U slučaju zajednice ponuditelja okolnosti iz točke 3.2.1., 3.2.2. i 3.2.3. ove dokumentacije za nadmetanje utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.
Ukoliko gospodarski subjekt dio ugovora o javnoj nabavi daje na izvršenje podizvoditelju/ima, svaki je podizvoditelj dužan dokazati da za njega ne postoje razlozi isključenja iz ove točke.
4. Odredbe o sposobnosti ponuditelja
Sve dokumente koje Naručitelj zahtijeva u ovom poglavlju ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.
U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloženim dokumentima ili izjavama gospodarskog subjekta javni naručitelj može radi provjere istinitosti podataka od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostave izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ili obratiti se izdavatelju dokumenata i/ili nadležnim tijelima radi dobivanja informacija o situaciji tih subjekata. U slučaju da se radi o ponuditelju sa sjedištem u drugoj državi javni naručitelj može zatražiti suradnju nadležnih vlasti.
Ukoliko ponuditelj ne dostavi koji od traženih dokumenata traženih točkom 4. dokumentacije, odnosno ne dokaže svoju sposobnost sukladno uvjetima ove točke dokumentacije, naručitelj će takvu ponudu odbiti sukladno članku 93. Zakona o javnoj nabavi.
Ako Naručitelj zatraži dostavu izvornika ili ovjerenih preslika, odabrani ponuditelj je obvezan u roku od 5 dana od dana primitka zahtjeva dostaviti izvornike ili ovjerene preslike svih traženih dokumenata (potvrde, isprave, izvodi, ovlaštenja i sl.), a koje izdaju nadležna tijela. Izvornici ili ovjerene preslike dokumenata ne moraju odgovarati prethodno dostavljenim neovjerenim preslikama dokumenata, primjerice u pogledu datuma izdavanja, odnosno starosti, ali njima ponuditelj mora dokazati da i dalje ispunjava uvjete koje je Naručitelj odredio u postupku javne nabave.
Ukoliko je odabrani ponuditelj u ponudi predmetnog ili u nekom drugom postupku javne nabave kod Naručitelja dostavio određene dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici, nije ih dužan po zahtjevu naručitelja ponovno dostavljati već je dužan očitovati se i pismeno izvijestiti Naručitelja u kojem postupku javne nabave je priložio izvornike ili ovjerene preslike traženih dokumenata (potrebno je navesti evidencijski broj i naziv provedenog postupka). Ako najpovoljniji ponuditelj u ostavljenom roku ne dostavi sve tražene izvornike ili ovjerene preslike dokumenata i/ili ne dokaže da i dalje ispunjava uvjete koje je odredio javni naručitelj, javni naručitelj će isključiti takvog ponuditelja odnosno odbiti njegovu ponudu. U tom slučaju javni naručitelj će ponovno izvršiti rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir ne uzimajući u obzir ponudu ponuditelja kojeg je isključio odnosno ponuditelja čiju je ponudu odbio te pozvati novog najpovoljnijeg ponuditelja da dostavi traženo.
Ponuditelj je dužan ispuniti obrasce/izjave koji se nalaze u prilogu ove dokumentacije ili u samostalnoj formi, ali uz uvjet da sadržaj obrasca/izjave uključuje sve elemente iz obrasca, ovjerene pečatom i potpisom odgovorne osobe, odnosno ovjerom nadležnog tijela.
4.1. Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti, te dokumenti kojima dokazuje sposobnost
4.1.1. Izvod o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Dokaz pravne i poslovne sposobnosti dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. Ako gospodarski subjekt u državi njegova sjedišta mora posjedovati određeno ovlaštenje ili biti član određene organizacije kako bi mogao izvršiti određeni ugovor ili dio ugovora, natjecatelj ili ponuditelj mora dokazati posjedovanje važećeg ovlaštenja ili članstva za sebe i/ili za podizvoditelja. U slučaju zajednice ponuditelja ili natjecatelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost iz stavka 1. članka 70.
4.1.2. Dozvola za promet medicinskim proizvodima sukladno Zakonu o medicinskim proizvodima (NN 76/13, čl. 3. st. 30., čl. 47., čl. 51., čl. 52.). Navedenom dozvolom ponuditelj sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dokazuje da je upisan u očevidnik veleprodaja medicinskih proizvoda pri Agenciji za lijekove i medicinske proizvode, odnosno ukoliko ponuditelj ima sjedište u nekoj drugoj državi Europske unije dokazuje da ispunjava sve uvjete za obavljanje djelatnosti prometa na veliko medicinskih proizvoda u državi u kojoj ima sjedište. Ponuditelj je sposoban ako ima valjanu dozvolu za promet medicinskim proizvodima izdanu od strane Agencije za lijekove i medicinske proizvode, odnosno ako ima potvrdu, izjavu ili dozvolu izdanu od nadležnog tijela u državi sjedišta da ispunjava sve uvjete za obavljanje djelatnosti prometa na veliko medicinskih proizvoda u državi u kojoj ima sjedište.
Ukoliko ponuditelj uvozi i nudi medicinske proizvode iz trećih zemalja (zemlje koje nisu članice EU-a) dužan je, uz dozvolu za promet medicinskim proizvodima, priložiti izjavu proizvođača iz koje je vidljivo da proizvođač dozvoljava ponuditelju nuđenje medicinskih proizvoda.
Ostali ponuditelji koji nisu uvoznici, a nude medicinske proizvode iz trećih zemalja, uz dozvolu za promet medicinskim proizvodima, dostavljaju dokaz da je nuđena roba već uvezena na prostor EU-a i stavljena u promet od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača. Dokaz se dostavlja u obliku izjave koju izdaje ili ovlašteni zastupnik ili distributer od kojeg ponuditelj kupuje robu ukoliko ne kupuje direktno od ovlaštenog zastupnika.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
4.2. Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti, te dokumenti kojima dokazuje sposobnost
4.2.1. Popis ugovora o isporuci robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži iznos, datum isporuke robe i naziv druge ugovorne strane. Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu ovoga Zakona, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde. Od potvrda izdanih ili potpisanih od strane naručitelja iz Zakona o javnoj nabavi, odnosno od potvrda izdanih od privatnog subjekta ili od priložene izjave gospodarskog subjekta o uredno izvršenim ugovorima uz dokaz da je potvrda zatražena, minimalno se 1 mora odnositi na izvršenje istog ili sličnog ugovora. Potvrda mora sadržavati podatke o nazivu i sjedištu ugovornih strana, predmetu ugovora, vrijednosti ugovora, vremenu i mjestu ispunjenja ugovora te navod o urednom ispunjenju ugovora. Navedenim dokazom ponuditelj mora dokazati da je uredno izvršavao preuzete ugovorne obveze prema naručiteljima.
4.2.2. Izjava o sukladnosti proizvoda (Declaration of conformity) sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN br.143/13, čl. 81.) i Zakonu o medicinskim proizvodima (NN 76/13, čl. 31., t. 1.). Ponuditelj je sposoban ako ima izjavu o sukladnosti proizvoda koju izdaje proizvođač i na kojoj se obavezno nalazi podatak o tome tko je ovlašteni zastupnik proizvođača za EU ukoliko je proizvođač iz trećih zemalja (zemlje koje nisu članice EU-a). Na priloženom dokumentu potrebno je jasno naznačiti na koju stavku koje grupe/podloge se ono odnosi.
4.2.3. Potvrda o sukladnosti, tzv. CE certifikat, odnosno dokaz da proizvod ima CE oznaku, sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN br. 143/13, čl. 81.) i Zakonu o medicinskim proizvodima (NN 76/13, čl. 31., čl. 32., čl. 33. i čl. 46.). Ponuditelj je sposoban ako ima potvrdu – CE certifikat izdanu od strane nadležnih instituta ili priznatih tijela za kontrolu kvalitete. Na priloženom dokumentu potrebno je jasno naznačiti na koju stavku koje grupe/podloge se ono odnosi.
4.2.4. Katalozi, prospekti, specifikacije sa tehničkom specifikacijom predmeta nabave kojim se nedvojbeno dokazuje, a Naručitelj može prepoznati da ponuđeni predmet nabave odgovara navedenom u specifikaciji. Katalog, prospekti i specifikacije mogu biti na jednom od svjetskih jezika.
4.2.5. Uzorci proizvoda za one stavke kod kojih je navedeno u troškovniku iz točke 9. ove dokumentacije. Uzorcima se nedvojbeno dokazuje da roba koja se nudi odgovara onoj koja je tražena specifikacijom predmeta nabave. Uzorci se dostavljaju uz ponudu i čine njezin sastavni dio te se ne vraćaju (dostaviti ako je naznačeno u grupi).
4.2.6. Zbog postojeće opreme (pipete, nosači, stalci) firme Eppendorf potrebno je ponuditi jednakovrijedni pribor istog proizvođača (ako je naznačeno u grupi).
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
95/14
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
9.9.2014 - 09:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 120 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 9.9.2014 - 9:00

Mjesto:

Sala za sastanke Ravnateljstva KBC Rijeka, Krešimirova 42.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
31.7.2014

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: