Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka medicinskih sredstava (reagensi i potrošni materijal za biohemijski analizator, test trake...)

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 62, 11.08.2014

JZU "DOM ZDRAVLJA U BANJOJ LUCI"
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 100-1-1-3-94/14
Broj obavještenja o nabavci: 100-1-1-1-81/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU "DOM ZDRAVLJA U BANJOJ LUCI"
Kontakt osoba: mira. Marjanović
Telefon: 051216808
Elektronska po{ta: odsjeknabavke@domzdravljabanjaluka.com
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo vlasti i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javni subjekt
I.2.b. Nivo: Republika Srpska
I.2.c. Djelatnost: Zdravstvo
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II2.a. Broj lotova: 5
II.2.b. Poništava se: Više lotova
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 3, 4, 5
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka medicinskih sredstava (reagensi i potrošni materijal
za biohemijski analizator"Cobas Integra 400+ISE", reagensi za
hematološke brojače "Mythik18-Orphee"i" SFRI18" , test trake
za određivanje šećera u krvi-kompatibilne sa aparatom "True
Balance" i test trake za određivanje šećera u krvi kompatibilne
sa aparatom "One Touch Selekt Mini"
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka medicinskih sredstava(reagensi i potrošni materijal
za biohemijski analizator"Cobas Integra 400+ISE", reagensi za
hematološke brojače "Mythik 18-Orphee"i" SFRI 18" i test
trake za određivanje šećera u krvi-kompatibilne sa aparatom
"True Blance" i test trake za određivanje šećera u krvi
kompatibilne sa aparatom "One Touch Selee Mini"podjeljeno u
pet lotova
OdjeljakIII: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Reagensi za hematološki brojač "SFRI18"
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Reagensi za hematološki brojač "SFRI18"
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Kako je navedeno u tendetrskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
7.500,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Jedna godina od zaključenja ugovora
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
JZU "Dom zdravlja" u Banjoj Luci, uč.Sime Matavulja bb
III. Podkriterijumi
1. Ponuđena cijena, učešće: 80,00%
2. Uslovi i način plaćanja(odgođeno plaćanje, maksimalno do
120 dana), učešće: 10,00%
3. Rok isporuke, učešće: 10,00%
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 4.7.2014.
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Test trake za određivanje šećera u krvi ,kompatibilne sa
aparatom "True Balance"
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Test trake za određivanje šećera u krvi, kompatibilne sa
aparatom "True Balance"
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Kako jenavedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
2.500,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Jedna godina od zaključenja ugovora
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
JZU "Dom zdravlja" u Banjoj Luci, ul. Sime Matavulja bb
III. Podkriterijumi
1. Ponuđena cijena, učešće: 80,00%
2. Uslovi i način plaćanja(odgođeno plaćanje, maksimalno do
120 dana), učešće: 10,00%
3. Rok isporuke, učešće: 10,00%
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 4.7.2014.
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Test trake za određivanje šećera u krvi kompatibilne sa
aparatom "One Touch Select Mini"
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Test trake za određivanje šećera u krvi kompatibilne sa
aparatom "One Touch Select
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Kako jenavedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
2.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
JZU "dom zdravlja" u Banjoj Luci, ul.Sime Matavulja bb
III. Podkriterijumi
1. Ponuđena cijena, učešće: 80,00%
2. Uslovi i način plaćanja(odgođeno plaćanje, maksimalno do
120 dana), učešće: 10,00%
3. Rok isporuke, učešće: 10,00%
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 4.7.2014.
(C-12380-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: