Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka goriva i maziva za potrebe Sudske policije Federacije BiH u Sarajevu, Zenici, Visokom, Zavidovićima, Tuzli, Živinicama, Gradačcu, Kalesiji, Gračanici, Bihaću, Cazinu...

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 62, 11.08.2014

SUDSKA POLICIJA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 198-1-1-3-112/14
Broj obavještenja o nabavci: 198-1-1-1-104/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Sudska policija Federacije Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Esad Solak
Telefon: 033666239
Elektronska po{ta: osp.fbih@pravosudje.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Organ uprave
I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost: Javna uprava
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 27
II.2.b. Poništava se: Više lotova
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 3, 6, 8, 13, 25, 26
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
nabavka goriva
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Sukcesivna isporuka goriva i maziva za potrebe Sudske policije
Federacije BiH
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Visokom
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
nabavka goriva
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
14.000 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
33.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
3 godine
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Visoko
III. Podkriteriji
1. cijena, učešće: 90,00%
2. operativni troškovi, učešće: 10,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj kvalificiranih kandidata je manji od 3 (tri) i ne osigurava
stvarnu konkurenciju za planirani ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 30.6.2014.
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Živinicama
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
nabavka goriva
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
15.000 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
36.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
3 godine
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Živinice
III. Podkriteriji
1. cijena, učešće: 90,00%
2. operativni troškovi, učešće: 10,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj kvalificiranih kandidata je manji od 3 (tri) i ne osigurava
stvarnu konkurenciju za planirani ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 30.6.2014.
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 8
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Kalesiji
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka goriva
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
8.000 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
19.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
3 godine
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Kalesija
III. Podkriteriji
1. cijena, učešće: 90,00%
2. operativni troškovi, učešće: 10,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 30.6.2014.
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 13
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Velikoj Kladuši
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka goriva
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
9.000 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
21.500,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
3 godine
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Velika Kladuša
III. Podkriteriji
1. cijena, učešće: 90,00%
2. operativni troškovi, učešće: 10,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 30.6.2014.
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 25
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Odžaku
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka goriva
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
22.000 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
53.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
3 godine
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Odžak
III. Podkriteriji
1. cijena, učešće: 90,00%
2. operativni troškovi, učešće: 10,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 30.6.2014.
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 26
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Orašju
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka goriva
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
3.000 litara
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
7.500,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
3 godine
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Orašje
III. Podkriteriji
1. cijena, učešće: 90,00%
2. operativni troškovi, učešće: 10,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 30.6.2014.
(C-12417-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: