Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka novog kombiniranog utovarivača-rovokopača

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 62, 11.08.2014

J.P. "KOMUNALNO" D.O.O. LIVNO
OBAVIJEST
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE
BROJ 390-1-1-3-26/14
Broj obavijesti o nabavi: 390-1-1-1-13/12
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: J.P. "Komunalno" d.o.o. Livno
Kontakt osoba: Marija Novokmet
Telefon: 034201778
Elektronska po{ta: komunalno.livno@tel.net.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa,razina i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javno poduzeće
I.2.b. Razina: LIVNO
I.2.c. Djelatnost: Vodosnabdjevanje
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe, Leasing
II.4. Opis
II.4.a Naziv predmeta ugovora
Nabava materijalno-tehničkog sredstva za potrebe J.P.
Komunalno" d.o.o. Livno
II.4.b Kratak opis predmeta ugovora
Nabava novog kombiniranog utovarivača-rovokopača; novo-ne
korišteno, godina proizvodnje 2012.
II.5 Ukupna količina ili obim ugovora
1
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
115.000,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Livno
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8 Trajanje ugovora ili rok izvršenja
po ponudi
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriteriji za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
III.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 90,00%
2. Rok isporuke, učešće: 10,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Cijene svih prihvatljivih ponuda su značajno veće od budžeta
ugovornog tijela
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 24.7.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 4
V.3. Broj prihvatljivih ponuda 4
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
111.900,00 KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
127.000,00 KM
(C-12555-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: